Milá paní Kaucká, milí přátelé,

s velkou radostí jsem převzala zprávu o podpoře pro děti do pěstounských rodin. Děkuji všem účastníkům této tradiční výzvy "Do práce na kole", kteří svým přičiněním, a nebylo Vás málo, pomohli jednak ohroženým dětem, ale také životnímu prostředí.

Velký dík také patří ČSOB, které není lhostejný osud opuštěných dětí a pomáhá.

Moc si Vaší pomoci vážím.   

-------

Dobrý den paní Řezníková,  

máme za sebou květnovou kampaň "Do práce na kole", a tak se ozývám ohledně toho, jak nám to šlapalo a kolik to přinese dětem. Mám radost, že pokračujeme ve stoupající tendenci a je to opět více než předchozí rok. To znamená více kol, více podpořených dětí a více radosti. 

Vysportovali jsme 232.000 Kč na kola pro děti s hendikepem a z pěstounských rodin a ušetřili přes 15 tun CO2.

Do letošní kampaně Do práce na kole se pod hlavičkou ČSOB zapojilo 449 zaměstnanců banky, stavební spořitelny a Hypoteční banky, ve 120 týmech. Společně ujeli, uběhli nebo ušli 116.317 km a zasloužili se tak o charitativní příspěvek 232.634 Kč. ČSOB totiž za každý kilometr věnovala jednu korunu sociálnímu podniku Černí koně na výrobu speciálních kol pro zdravotně postižené děti a druhou korunu Nadačnímu fondu Rozum a Cit na pořízení jízdních kol pro děti v pěstounské péči.

Kilometry zdolané bez motoru přinesly nejen pomoc dětem, ale i životnímu prostředí. Kolegyně a kolegové ušetřili přes 15.004.893 CO2 (129 g/km).

Soutěž "Do práce na kole" probíhala od 1. do 31. května. ČSOB podporuje účast svých zaměstnanců od roku 2012.

Linda Kaucká, ČSOB

V loňském roce jsme uskutečnili 170 projektů, tedy komunikace s konkrétní pěstounkou rodinou, dětmi a našimi laskavými dárci.

Darovali jsme 2 800 000 Kč do těchto náhradních rodin.

Z projektu "Pomáháme ke vzdělávání", jsme přispívali na doučování dětí, podpora dospívajících dětí, které se připravují na svoje budoucí povolání - příspěvky na školní pomůcky, obědy, ubytování na kolejích, vybavení do učilišť, nákup notebooků v době distanční výuky dětí. Příspěvky na odborné a a jazykové kurzy. 

Z projektu "Pomáháme ke zdraví" jsme hradili nákup brýlí, rovnátek, speciální stravu pro handicapované děti, těm jsme také přispívali na nákup speciálních kol.

Z projektu "Bezpečný domov" tradičně vybavujeme dětem nové dětské pokojíčky.

Vážená nadace,

patříme mezi rodiny, které byly v červnu zasaženy tornádem na Moravě. V momentě řádění tohoto živlu, kdy jsme doslova bojovali o holý život, mnoho změnilo v našich životech, za tak krátkou dobu jsem přehodnotila celý svůj dosavadní život a jeho priority. Přesto, že děti, které s námi žijí, nejsou naše biologické, strach o ně byl nepředstavitelný, byla jsem však smířena s tím, že v tomto řádění zahyneme. Celou situaci jsme však přečkali, a mohu říci, že odstupem času, nás to jako rodinu posílilo.

Poté však nastala otázka, co bude dál? Dům byl určen k demolici...

Vážení a milí přátelé,

i když jen těžko lze slovy vyjádřit, jak moc si vážím Vaší dlouhodobé a velkorysé podpory, ráda bych Vám touto cestou poděkovala za všechny obdarované, které můžeme díky Vašim darům již mnoho let podporovat.

Radost a štěstí, které se do rodin tímto dostává je odměnou pro nás všechny. Je pro mě velkou motivací, že snaha pomoci pěstounským rodinám není lidem jako jste Vy lhostejná a vytváří tak lepší a kvalitnější rodinné zázemí, kde opuštěné děti mohou strávit svoje dětství, dospívání a rozvíjet se.

Poslední dva roky se život nás všech změnil. Ale co stále zůstává je naše každodenní komunikace a pomoc pěstounům, opuštěným a ohroženým dětem. I přesto, že jsme museli zrušit téměř veškeré akce, byli jsme aktivní mimo jiné také v zajišťování notebooků pro děti na distanční výuku. Díky Vám se nám podařilo darovat již na 150 notebooků. Věřte, že při výchově 4, 5 i více dětí je obdivuhodné, jak pěstounky tuto nelehkou situaci zvládaly. Za to jim patří obrovský dík.  

A obrovský dík patří také Vám, kteří za námi stojíte a nezištně pomáháte.

To se potvrdilo také v době tornáda na Moravě, kde jsem pocítila Vaši sounáležitost a tímto Vám děkuji za krásné dary, které byly do poslední koruny rozdány 12 pěstounským rodinám, které tornádo zasáhlo.

Přeji Vámi i Vašim rodinám především hodně zdraví, klidné adventní dny, hezké Vánoce a do nového roku hodně štěstí a energie. 

Marie Řezníková, ředitelka
Říčany, 19. 12. 2021

Vážená paní Řezníková, 

nesmírně si vážím bleskové pomocí, kterou jste poskytli paní Kalužíkové. Jste úžasní. 

Děkuji Vám i laskavým dárcům. Prosím, předejte jim mé poděkování. 

Dnes jsme byli v Hruškách a paní Kalužíková jen zářila :-) Nadšeně vyprávěla jak o Vás, tak o paní Konvalinkové, panu Šimkovi. Těšila se na mobilheim. Zkrátka byla úplně jiná. Děkuji, že jste jí tolik pomohli a vrátili jí tu jiskru do očí. Nesmírně si vás všech vážím a ještě jednou děkuji!

S úctou a přáním všeho dobrého

Bohumila Krejčíková,
předseda Aliance náhradních rodin ČR 

© 2021 Nadační fond Rozum a Cit