Ještě jednou chceme moc poděkovat. Díky Vám Vilík opět může zažívat krásné a radostné chvíle při společných projížďkách na kole. Vilík byl opravdu nadšený. Svému novému kolu říká hanena - tak označuje motorky, ale říká tak i novému kolu, protože jezdí rychle jako motorka. I pro mě je jízda mnohem snazší a pohodlnější. Zatím jsme vyjeli 4krát a máme najeto 83 km. Ještě chceme pořídit sedačku či opěrku zad. Pro větší pohodlí.

Přeji Vám i Rozumu a citu hodně radosti z radosti těch, co obdarováváte a dostatek sil a elánu do další práce. 

Děkuji moc ČSOB, za tak krásný dar a krásné zážitky z něho. Ať se Vám všem daří.

Edita Valentová s rodinou 

Vážená a milá paní předsedkyně představenstva, 

s radostí Vám mohu sdělit, že rodina Kalužíkova z Hrušek, kterým jste přispěli krásným finančním darem, se před měsícem nastěhovala do nového domu. 

Minulý týden jsme měli dlouhý telefonát s paní Marcelou. V ten okamžik byla v euforii, protože stála s vnoučkem na zahradě svojí dcery, které právě přivezli nový montovaný modul domu na bydlení, protože i ta přišla o střechu nad hlavou. S vnoučkem se dívali, jak jim jeřáb vykládá dům z kamionu.

Jsem šťastná, že se podařil tak velký projekt, jako je výstavba nového rodinného domu pro pěstounskou rodinu uskutečnit do roka a pár týdnů, také především díky Vám laskavým dárcům. :) Ještě jednou srdečné a velké díky! 

Milá paní Kaucká, milí přátelé,

s velkou radostí jsem převzala zprávu o podpoře pro děti do pěstounských rodin. Děkuji všem účastníkům této tradiční výzvy "Do práce na kole", kteří svým přičiněním, a nebylo Vás málo, pomohli jednak ohroženým dětem, ale také životnímu prostředí.

Velký dík také patří ČSOB, které není lhostejný osud opuštěných dětí a pomáhá.

Moc si Vaší pomoci vážím.   

-------

Dobrý den paní Řezníková,  

máme za sebou květnovou kampaň "Do práce na kole", a tak se ozývám ohledně toho, jak nám to šlapalo a kolik to přinese dětem. Mám radost, že pokračujeme ve stoupající tendenci a je to opět více než předchozí rok. To znamená více kol, více podpořených dětí a více radosti. 

Vysportovali jsme 232.000 Kč na kola pro děti s hendikepem a z pěstounských rodin a ušetřili přes 15 tun CO2.

V loňském roce jsme uskutečnili 170 projektů, tedy komunikace s konkrétní pěstounkou rodinou, dětmi a našimi laskavými dárci.

Darovali jsme 2 800 000 Kč do těchto náhradních rodin.

Z projektu "Pomáháme ke vzdělávání", jsme přispívali na doučování dětí, podpora dospívajících dětí, které se připravují na svoje budoucí povolání - příspěvky na školní pomůcky, obědy, ubytování na kolejích, vybavení do učilišť, nákup notebooků v době distanční výuky dětí. Příspěvky na odborné a a jazykové kurzy. 

Z projektu "Pomáháme ke zdraví" jsme hradili nákup brýlí, rovnátek, speciální stravu pro handicapované děti, těm jsme také přispívali na nákup speciálních kol.

Z projektu "Bezpečný domov" tradičně vybavujeme dětem nové dětské pokojíčky.

Vážená nadace,

patříme mezi rodiny, které byly v červnu zasaženy tornádem na Moravě. V momentě řádění tohoto živlu, kdy jsme doslova bojovali o holý život, mnoho změnilo v našich životech, za tak krátkou dobu jsem přehodnotila celý svůj dosavadní život a jeho priority. Přesto, že děti, které s námi žijí, nejsou naše biologické, strach o ně byl nepředstavitelný, byla jsem však smířena s tím, že v tomto řádění zahyneme. Celou situaci jsme však přečkali, a mohu říci, že odstupem času, nás to jako rodinu posílilo.

Poté však nastala otázka, co bude dál? Dům byl určen k demolici...

Vážení a milí přátelé,

i když jen těžko lze slovy vyjádřit, jak moc si vážím Vaší dlouhodobé a velkorysé podpory, ráda bych Vám touto cestou poděkovala za všechny obdarované, které můžeme díky Vašim darům již mnoho let podporovat.

Radost a štěstí, které se do rodin tímto dostává je odměnou pro nás všechny. Je pro mě velkou motivací, že snaha pomoci pěstounským rodinám není lidem jako jste Vy lhostejná a vytváří tak lepší a kvalitnější rodinné zázemí, kde opuštěné děti mohou strávit svoje dětství, dospívání a rozvíjet se.

Poslední dva roky se život nás všech změnil. Ale co stále zůstává je naše každodenní komunikace a pomoc pěstounům, opuštěným a ohroženým dětem. I přesto, že jsme museli zrušit téměř veškeré akce, byli jsme aktivní mimo jiné také v zajišťování notebooků pro děti na distanční výuku. Díky Vám se nám podařilo darovat již na 150 notebooků. Věřte, že při výchově 4, 5 i více dětí je obdivuhodné, jak pěstounky tuto nelehkou situaci zvládaly. Za to jim patří obrovský dík.  

A obrovský dík patří také Vám, kteří za námi stojíte a nezištně pomáháte.

To se potvrdilo také v době tornáda na Moravě, kde jsem pocítila Vaši sounáležitost a tímto Vám děkuji za krásné dary, které byly do poslední koruny rozdány 12 pěstounským rodinám, které tornádo zasáhlo.

Přeji Vámi i Vašim rodinám především hodně zdraví, hodně štěstí a energie. 

Marie Řezníková, ředitelka

© 2022 Nadační fond Rozum a Cit