Poslání a cíle

Hlavním posláním Nadačního fondu Rozum a Cit je zajištění spokojeného života opuštěných dětí uprostřed rodiny
a všestranná podpora náhradní rodinné péče.

Od roku 1996 Nadační fond pomáhá opuštěným dětem a náhradním rodinám, které jsou pro mnohé děti z ústavů jedinou šancí, kdy mohou svoje dětství a dospívání prožít v náhradní rodině. Opuštěné děti potřebují bezpečí, vidí vzory chování matky, otce, sourozenců, od útlého dětství se vyvýjí citové pouto k jinému člověku a to je ten největší vklad do dalšího samostatného života těchto dětí. Opuštěné děti potřebují náhradní rodinu a pěstouni jsou šance na nový život.

Snaha zajistit opuštěnému dítěti bezpečný domov se dotýká všech členů náhradní rodiny a má tedy vliv na jejich vztahy. Pěstouni tak připraví děti do samostatného života. Podporují pozitivní vývoj dítěte, jeho psychické uzdravení, starají se o jeho vzdělávání a začlenění do běžného života, a tak zamezují sociálnímu vyloučení dítěte. Pěstouni se stávají většinou na mnoho let a někdy i na celý život nejbližšími lidmi těchto dětí.

Nadační fond Rozum a Cit podoruje náhradní rodiny, finančně, materiálně a pořádá akce pro celé náhradní rodiny. Šíří myšlenku náhradní rodinné péče. Pěstouni jsou obyčejní lidé s vyjímenčnými schopnostmi a zaslouží si uznání a podporu nás všech.

© 2020 Nadační fond Rozum a Cit