Děkujeme za hezká slova a motivaci do další práce pro pěstouny

Vážená paní Řezníková,

chtěla bych Vám jménem naší služby "Podpora pěstounské rodiny" Farní charity Litomyšl poděkovat za Vaši nelehkou práci, a to obzvlášť v tomto roce. Vážíme si práce Vaší nadace, Vašeho nasazení a ochoty, se kterou pomáháte potřebným rodinám.

Jejich radost je vždycky velikou odměnou i pro nás, ráda bych ji v tu chvíli zprostředkovala nejen Vám, ale i donátorům, kteří s laskavostí celou věc podporují.

Přejeme Vám pokojný zbytek Adventu, vánoce v objetí Vašich rodin a v novém roce jiskru naděje, že všichni budeme mít možnost více se setkávat osobně a spolupracovat, jak jsme byli zvyklí.

S upřímným přáním Vás zdraví pracovnice služby PPR.

© 2022 Nadační fond Rozum a Cit