VZDĚLÁVÁNÍ PĚSTOUNŮ

Vzdělávání pěstounů patří mezi stěžejní nástroje podpory výkonu pěstounské péče, které poskytujeme primárně našim klientům, tj. pěstounům, kteří s organizací Rozum a Cit, z. s. uzavřeli "Dohodu o výkonu pěstounské péče", nicméně určitá část naší vzdělávací nabídky je otevřená i ostatním zájemcům z řad náhradních rodičů. 

Každý pěstoun si zároveň účastí na tomto vzdělávání plní svou zákonnou povinnost zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě v rozsahu 24 hodin v době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích.

Při sestavování vzdělávací nabídky vycházíme především z potřeb pěstounů i jejich dětí svěřených do náhradní rodinné péče. Pěstouni mají možnost výběru z různých forem vzdělávacích aktivit: kluby, skupiny, semináře a víkendové a letní pobyty. Účast na jednotlivých vzdělávacích aktivitách je pro dohodové klienty zdarma.
© 2020 Rozum a Cit, z. s. | člen