MGR. BARBORA HRUŠKOVÁ
MGR. BARBORA HRUŠKOVÁkoordinátorka
případových konferencí
hruskova@rozumacit.org
+420 730 157 044

PŘÍPADOVÉ KONFERENCE

Případová konference je plánované a koordinované společné setkání všech, kteří představují nebo mohou představovat podpůrnou síť pro dítě a jeho rodinu. Cílem případové konference je výměna informací, zhodnocení situace dítěte a jeho rodiny, hledání optimálního řešení a plánování společného postupu, který povede k naplňování potřeb dítěte. Výstupem je individuální plán péče.

Rozum a Cit, z. s. zajišťuje:

  • organizaci a facilitaci případových konferencí,
  • organizaci a facilitaci případových konferencí pod vedením dítěte (interaktivních případových konferencí),
  • výcviky pro facilitátory,
  • supervize facilitátorů,
  • vzdělávání v oblasti případových konferencí.

Pro další informace kontaktujte: Mgr. Barboru Hruškovou

SEZNAM FACILITÁTORŮ PŘÍPADOVÝCH KONFERENCÍ

Bc. Monika Duchoňová
Vystudovala Pastorační a sociální práci na ETF UK  a Jaboku - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická. Náhradní rodinné péči se věnuje od roku 2015. Pracuje jako průvodkyně pěstounských rodin a je vedoucí pražského pracoviště Rozum a Cit, z. s. Facilitační výcvik ukončila v červnu 2019.

Bc. Ilona Vajcová Lipenská
Vystudovala bakalářský obor Sociální práce a sociální politika na FF UK, v současnosti studuje obor magisterský. S oblastí náhradní rodinné péče má zkušenosti od roku 2012. Pracuje jako průvodce v pěstounských rodinách a jako pracovník asistovaných kontaktů v organizaci Rozum a Cit, z. s. Facilitační výcvik ukončila na jaře 2019.

Mgr. Barbora Hrušková
Vystudovala sociální práci na FPE ZČU a FF UK, náhradní rodinné péči se věnuje od roku 2012. Pracovala jako průvodkyně pěstounských rodin, má zkušenosti se zajišťováním asistovaných kontaktů, v současnosti se věnuje vzdělávání pěstounů a odborné veřejnosti. Od roku 2018 vede službu Případových konferencí organizace Rozum a Cit, z. s. Facilitační výcvik ukončila na jaře 2018 a aktivně facilituje a organizuje případové konference.

Bc. Daniela Kuhnová
Vystudovala obor Sociální práce s důrazem na komunikaci a psychoterapii na PVŠPS, v Rozumu a Citu, z. s. v současné době působí jako vedoucí Poradenského centra a sociální pracovnice. Facilitační výcvik ukončila v červnu 2019.

Ing. Filip Rosenkranc
Vystudoval mezinárodní vztahy na VŠE, v oblasti náhradní rodinné péče působí od roku 2013. Pět let vedl Poradenské centrum Rozum a Cit, z. s. Ve stejném roce dokončil facilitační výcvik a od té doby facilituje případové konference. Šest let se také věnuje lektorské činnosti, příležitostně facilituje Poradní kruhy (Council).

Mgr. Júlia Preclíková
V Rozumu a Citu, z. s. pracuje několik let jako průvodkyně pěstounských rodin, terapeutka a facilitátorka. Manažersky zastřešuje aktivity pro přechodné pěstouny. Mimo jiné facilituje případové konference pod vedením dítěte. 

Mgr. Ivana Honzíková
V Rozumu a Citu, z. s. vede pracoviště Doprovázení v Plzni, působí jako průvodkyně pěstounských rodin, facilitátorka a má zkušenost s Asistovaným kontaktem.

Bc. Tereza Vacková
Vystudovala obor Sociální práce. Má několikaletou zkušenost jako průvodkyně náhradních rodin. Facilitační výcvik ukončila v červnu 2019.

Bc. Petra Švárová, DiS.
Studuje obor Sociální práce a působí jako průvodkyně náhradních rodin. Facilitační výcvik ukončila v červnu 2019.

 

© 2020 Rozum a Cit, z. s. | člen