07
zář
2020

Bude mi 18 a zatím jsem v pěstounské péči, co dál?

07. 09. 2020 09:30 -12:45

Mgr. Silvie Horká (lektorka)

Cílem je seznámit pěstouny s možnostmi, jaké mají děti v jejich péči po dosažení zletilosti.

Obecný obsah a popis: Možnosti samostatného bydlení dětí, které odcházejí z pěstounské péče - domy na půl cesty, sociální bydlení, startovací byty, podmínky za kterých se děti do jednotlivých typů bydlení mohou dostat. Kam se obrátit s pomocí o vyřízení? Na co připravit dítě, které odchází "do světa"? Jak je to se zachováním kontaktu s pěstounskou rodinou?

KLUB (3 HODINY)
VZDĚLÁVACÍ OBLAST: 3. Vývoj dítěte | 5. Děti a dospělí v systému náhradní rodinné péče, práce s rodinou

19
zář
2020

...a zase ta škola!

19. 09. 2020 09:00 -16:00

Mgr. Jana Divoká (lektorka)

Seminář bude zaměřen velmi individuálně, a to dle vyhodnocení potřeb přihlášených účastníků. Z témat, na která může být zavedena řeč, vybíráme zejména následující: Příprava do školy, jak a do jaké míry dětem s přípravou pomáhat; některé netradiční metody, s kterými se může dítě v současné době ve škole setkat; nastavení vhodné komunikace se školou – práva a povinnosti rodičů vůči škole, denní režim dětí ve školním roce; stravovací návyky dětí - vhodná svačina do školy; nejčastější problémy dětí ve škole, jak je zvládat; vhodná podpora dítě, které je ve škole méně úspěšné; zápis do školy - školní zralost, připravenost, ale i začátek školy (nejen v první třídě) a jak se na něj připravit; specifika dětí z náhradní rodinné péče versus školní prostředí; kromě zmíněného bude možnost sdílet své zkušenosti či probírat individuální problémy týkající se školní docházky vašeho dítěte.

SEMINÁŘ (6 HODIN)
VZDĚLÁVACÍ OBLAST: 2. Vztahy a komunikace | 3. Vývoj dítěte

19
zář
2020

Jak zvládat stres

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová (lektorka)

V rámci tohoto vzdělávacího programu se zaměříme na to, co je to stres, jak vzniká, jaký je jeho vliv na lidský organismus, zda je skutečně tak škodlivý, jak se o něm v současné době často hovoří. Dále se budeme věnovat různým technikám a strategiím, jak se v rámci psychohygieny vůči stresu postavit, jak s ním pracovat. To vše v kontextu náhradní rodinné péče. Seminář si klade za cíl seznámit posluchače s touto problematikou formou interaktivní přednášky s využitím ukázek praktických příkladů, sebezkušenostních technik, sdílení atd. 

SEMINÁŘ (6 HODIN)
VZDĚLÁVACÍ OBLAST: 4. Psychohygiena, péče o pečující, sebepoznání, osobní (sebe)rozvoj.

21
zář
2020

Jak žít, pečovat a nevyhořet

21. 09. 2020 09:00 -12:15

Mgr. David Černík, DiS. (lektor)

...

KLUB (3 HODINY)
VZDĚLÁVACÍ OBLAST: 1. Specifická témata náhradní rodinné péče, specifické životní situace | 2. Vztahy a komunikace | 4. Psychohygiena, péče o pečující, sebepoznání, osobní (sebe)rozvoj.

24
zář
2020

Filmový klub

24. 09. 2020 09:00 -12:00

Mgr. Tereza Mocková (lektorka)

V rámci kubu bude účastníkům promítán film s tématikou náhradní rodinné výchovy. Po jeho shlédnutí bude probíhat diskuze nad tématy, které daný film přinesl. 

KLUB (3 HODINY)
VZDĚLÁVACÍ OBLAST: 1. Specifická témata náhradní rodinné péče, specifické životní situace

24
zář
2020

Jak žít, pečovat a nevyhořet

24. 09. 2020 09:00 -12:00

Mgr. David Černík, DiS. (lektor)

...

KLUB (3 HODINY)
VZDĚLÁVACÍ OBLAST: 1. Specifická témata náhradní rodinné péče, specifické životní situace | 2. Vztahy a komunikace | 4. Psychohygiena, péče o pečující, sebepoznání, osobní (sebe)rozvoj.

02
říj
2020

Rodič - Dítě - Dospělý a cesta k úspěšné dohodě

02. 10. 2020 09:00 -12:00

Mgr. David Černík, DiS. (lektor)

V životě zastáváme mnoho různých rolí a některé z nich často nevědomě. Role: Rodič - Dítě - Dospělý jsou součástí naší osobnosti bez ohledu na věk, rodinnou nebo společenskou pozici. Způsob, jakým právě tyto tři role zasahují do komunikace s ostatními, zásadně ovlivňuje kvalitu a výsledek takové komunikace. Častou příčinou nedorozumění bývá odlišný záměr, se kterým do rozhovoru vstupujeme. Jdeme-li vyhrát, jen těžko v druhém vyvoláme pocit bezpečí a ochotu se domluvit. Komunikace, ve které jsou její účastníci rovnocennými partnery, a ve které nedochází ke snižování anebo jinému zraňování jednoho druhým, vede vždy k lepším věcným výsledkům, ale i ke spokojenějšímu prožití takové komunikační situace. V náhradních rodinách, kde do výsledku vstupuje ještě celá řada dalších významných faktorů, je tento partnerský způsob vedení komunikace naprosto zásadní.

Popíšeme si role: Rodič - Dítě - Dospělý v pojetí transakční analýzy, a to, jak se projevují navenek a jak v našich pocitech a myšlenkách. Probereme jejich vliv na náš každodenní život a komunikační situace, ve kterých si jich můžeme všímat. Ukážeme si, jak od začátku vést komunikaci na partnerské a rovnocenné úrovni, tzn. bez vítězů a poražených.

Cílem programu je dovést jeho účastníky k lepšímu pochopení způsobů (vzorců) chování lidí v komunikaci a zodpovědět tím, proč se nám některé komunikační situace opakovaně vracejí (stejně začínají, stejně probíhají a i stejně končí), aniž bychom se na čemkoli zdárně dohodli. A především inspirovat je k využívání takového přístupu a komunikačního stylu, který zvýší šance na dosažení úspěšné dohody.

KLUB (3 HODINY)
VZDĚLÁVACÍ OBLAST: 2. Vztahy a komunikace | 3. Vývoj dítěte | 4. Psychohygiena, péče o pečující, sebepoznání, osobní (sebe)rozvoj.

03
říj
2020

...a zase ta škola! + Jak hravě na zdravý životní styl nejen u dětí

03. 10. 2020 09:00 - 04. 10. 2020 16:00

Mgr. Jana Divoká (lektorka)

...a zase ta škola!

Seminář bude zaměřen velmi individuálně, a to dle vyhodnocení potřeb přihlášených účastníků. Z témat, na která může být zavedena řeč, vybíráme zejména následující: Příprava do školy, jak a do jaké míry dětem s přípravou pomáhat; některé netradiční metody, s kterými se může dítě v současné době ve škole setkat; nastavení vhodné komunikace se školou – práva a povinnosti rodičů vůči škole, denní režim dětí ve školním roce; stravovací návyky dětí - vhodná svačina do školy; nejčastější problémy dětí ve škole, jak je zvládat; vhodná podpora dítě, které je ve škole méně úspěšné; zápis do školy - školní zralost, připravenost, ale i začátek školy (nejen v první třídě) a jak se na něj připravit; specifika dětí z náhradní rodinné péče versus školní prostředí; kromě zmíněného bude možnost sdílet své zkušenosti či probírat individuální problémy týkající se školní docházky vašeho dítěte.

VÍKENDOVÝ POBYT - SOBOTA (8 + 2 HODINY)
VZDĚLÁVACÍ OBLAST: 2. Vztahy a komunikace | 3. Vývoj dítěte | 4. Psychohygiena, péče o pečující, sebepoznání, osobní (sebe)rozvoj.


Jak hravě na zdravý životní styl nejen u dětí

Jak levně a přitom chutně a zdravě vařit? Jak zapojit děti do přípravy jídla? Jak na to, když dítě některé potraviny odmítá? Jak přimět děti k pohybové aktivitě? Jak posílit sebedůvěru dítěte? Na tyto a další otázky by vám měl odpovědět vzdělávací program zaměřený zejména na motivaci dětí ke zdravějšímu způsobu života a tak i větší spokojenosti sama se sebou.

Program semináře bude zaměřený zejména na jednoduché tipy, jak zlepšit životní styl dítěte, a to po stránce fyzické (výživa, pohyb), tak i psychické (sebedůvěra, sebevědomí). Dotkneme se přitom témat jako je: zlepšování jídelníčku dětí (i našeho), aniž bychom museli vynakládat mnoho finančních prostředků navíc; motivace dětí k dodržování pravidelného jídelního režimu, omezení nevhodných potravin a nápojů; zapojení dětí do přípravy jídla či nákupů; vedení dětí k přirozené pohybové aktivitě a omezení času stráveného u elektroniky; posilování sebevědomí - sebedůvěry dítěte a dalších. Cílem semináře je předat dospělým základní informace z oblasti vedení dětí ke zdravému životnímu stylu a zároveň jim dát dostatek prostoru pro dotazy a sdílení názorů.

VÍKENDOVÝ POBYT - NEDĚLE (6 + 2 HODINY)
VZDĚLÁVACÍ OBLAST: 2. Vztahy a komunikace | 3. Vývoj dítěte | 4. Psychohygiena, péče o pečující, sebepoznání, osobní (sebe)rozvoj.

08
říj
2020

Děti a dospělí v systému náhradní péče

Mgr. Barbora Hrušková (lektorka)

Během programu nahlédneme pod pokličku rozsáhlého systému péče o dítě žijící mimo svou biologickou rodinu. Probereme jak druhy náhradní rodinné péče v ČR i v zahraničí, tak i péče ústavní. Program je zejména pro pěstouny, proto shrneme historii doprovázení, ujasníme si, kdo je průvodce rodiny, zaměříme se na nabídku služeb pro pěstouny i na práva, povinnosti a finanční ohodnocení. Více se pobavíme na téma asistovaného kontaktu a případových konferencí a bude prostor i pro sdílení osobních zkušeností.

KLUB (3 HODINY)
VZDĚLÁVACÍ OBLAST: 1. Specifická témata náhradní rodinné péče, specifické životní situace | 5. Děti a dospělí v systému náhradní rodinné péče, práce s rodinou

10
říj
2020

Osobní historie jako klíč k budoucnosti

Mgr. Barbora Hrušková (lektorka)

Dítě v náhradní péči ne vždy zná svou vlastní minulost. Pokusíme se proto vžít do situace dítěte, zvědomíme si, zda a jak využíváme informace o své minulosti v běžném životě, a pomocí rozhovoru i zážitkových technik si vyzkoušíme, jak dítěti se zpracováním minulosti a nalezením kořenů pomoci. Vývoj dítěte ovlivňuje mnoho faktorů, pobavíme se proto i o vztahové vazbě a následcích jejích poruch, důležitosti znalosti rodičů a prostředí, z něhož dítě pochází. Na základě reálných příběhů si ukážeme, jak je možné s dítětem pracovat. Během programu bude i dostatek prostoru pro sdílení vlastních zkušeností.

SEMINÁŘ (6 HODIN)
VZDĚLÁVACÍ OBLAST: 1. Specifická témata náhradní rodinné péče, specifické životní situace | 2. Vztahy a komunikace | 5. Děti a dospělí v systému náhradní rodinné péče, práce s rodinou

© 2020 Rozum a Cit, z. s. | člen