NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO ODBORNOU VEŘEJNOST | 2020

20. února 2020 | Praha

JAK ZORGANIZOVAT PŘÍPADOVOU KONFERENCI

Absolventi tohoto základního kurzu se orientují ve struktuře případové konference, jsou jim srozumitelné role jednotlivých účastníků případové konference, dokáží svolat a zorganizovat případovou konferenci, umí vytvořit a zpracovat potřebné související dokumenty (pozvánku, zápis, individuální plán), seznámí se s modelovou situací případové konference.

8 VZDĚLÁVACÍCH HODIN

4., 5., 18., 19. března a 8. dubna 2020 | Praha

JAK FACILITOVAT PŘÍPADOVOU KONFERENCI - PĚTIDENNÍ TRÉNINKOVÝ VÝCVIK

Absolvent pokračujícího pětidenního výcviku "Jak facilitovat případovou konferenci" je schopen vést - facilitovat případovou konferenci, ošetřit bezpečí a emoce jednotlivých účastníků, umí aktivizovat skupinu k tvoření nápadů vedoucích k řešení či vylepšení situace klienta, umí dovést skupinu k vytvoření akčního plánu, dokáže pracovat se skupinou, řídit diskuzi, zároveň si umí udržet neutrální pozici.

40 VZDĚLÁVACÍCH HODIN | AKREDITACE: MPSV ČR

© 2019 Rozum a Cit, z. s. | člen