NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO ODBORNOU VEŘEJNOST | 2019

4. listopadu 2019 | Praha

ZÁKLADNÍ TÉMATA V OBLASTI SPECIFIK A POTŘEB DÍTĚTE V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

Základní témata a termíny v oblasti specifik dítěte v náhradní rodině, problematika attachmentu, projevy chování a prožívání přijatého dítěte. Odlišnost od vývoje dítěte do rodiny narozeného - historie dítěte, identita, kontakt s bio rodinou, otázka odlišné etnicity a práce s tímto tématem. Trauma u dětí v náhradní rodinné péči. Povědomí o populaci, z níž se děti podléhající ochraně zákona SPOD rekrutují. Povědomí o syndromu CAN.

6 VZDĚLÁVACÍCH HODIN | AKREDITACE: MPSV ČR

7. listopadu 2019 | Praha

ZÁKLADNÍ TÉMATA V OBLASTI SPECIFIK A POTŘEB RODINNÉHO SYSTÉMU V NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

Psychosociální potřeby dítěte v rodinném kontextu, prvky terapeutického rodičovství, jeho odlišnosti oproti výchově v běžné rodině. Znalost regionálních, kulturních a etnických specifik, tradic, zvyků a stereotypů a určitá reflexe těchto témat v nastavování spolupráce s klientem. Znalost toho, jak funguji pěstounské rodiny, co je v rámci funkční normy, co už ne. Znalost základních životních situací pěstounské rodiny.

6 VZDĚLÁVACÍCH HODIN | AKREDITACE: MPSV ČR

11. listopadu 2019 | Praha

SEBEŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ POSTUPŮ PRÁCE SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ Z OBLASTI SPOD

Management cílů (teorie a praktické nástroje). Identifikace pracovních cílů (dlouhodobých, krátkodobých, cyklický kalendář organizace práce se svěřenou rodinou) a kroků, které k cíli vedou, určení si priorit (Parett). Stanovování a plánování pracovních cílů a orientace na jejich dosažení včetně vyhodnocení jejich dosažení. Myšlení a plánování v souvislostech. Identifikace potřeb klientů, tvorba návazných rozvojových (vzdělávacích) plánů pro pěstouny. Základní psychohygiena (co to je stres a prevence, syndrom vyhoření a prevence).

6 VZDĚLÁVACÍCH HODIN | AKREDITACE: MPSV ČR

12. listopadu 2019 | Praha

KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

Pravidla efektivní komunikace. Asertivní komunikace, schopnost argumentovat, pracovat se lží a odporem. Neverbální komunikace. Krizová komunikace: práce s nemotivovaným klientem, náročným klientem, manipulujícím klientem. Řešení konfliktů.

6 VZDĚLÁVACÍCH HODIN

26. listopadu 2019 | Praha

ORIENTACE V SYSTÉMU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

Orientace v záběru toho, co doprovázející pracovník může poskytovat za podporu a služby. Role, povinnosti, kompetence. Pracovní postupy doprovázení. Základní termíny spojené se SPOD. Proces odborného posouzení zájemce o NRP obecně v ČR. Základní formy NRP (osvojení, pěstounská péče dlouhodobá, pěstounská péče na přechodnou dobu, příbuzenská pěstounská péče). Proces sociálně-právní ochrany dětí a jeho návaznosti.

6 VZDĚLÁVACÍCH HODIN | AKREDITACE: MPSV ČR

divider-hlines.png

28. listopadu 2019 | Tachov

SEBEŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ POSTUPŮ PRÁCE SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ Z OBLASTI SPOD

Management cílů (teorie a praktické nástroje). Identifikace pracovních cílů (dlouhodobých, krátkodobých, cyklický kalendář organizace práce se svěřenou rodinou) a kroků, které k cíli vedou, určení si priorit (Parett). Stanovování a plánování pracovních cílů a orientace na jejich dosažení včetně vyhodnocení jejich dosažení. Myšlení a plánování v souvislostech. Identifikace potřeb klientů, tvorba návazných rozvojových (vzdělávacích) plánů pro pěstouny. Základní psychohygiena (co to je stres a prevence, syndrom vyhoření a prevence).

6 VZDĚLÁVACÍCH HODIN | AKREDITACE: MPSV ČR

© 2019 Rozum a Cit, z. s. | člen