04
kvě
2020

Terapeutické rodičovství

04. 05. 2020 09:30 -12:30

PhDr. Mgr. Zuzana Šípová (lektorka)

Děti vyrůstající v náhradní rodinné péči mají často komplikovanou historii a zkušenosti, které mohou mít negativní vliv na jejich prožívání a chování. V rámci konceptu tzv. terapeutického rodičovství existují určité možnosti, jakým způsobem k dětem v náhradní rodinné péči přistupovat tak, aby se dařilo zaléčovat tyto jejich negativní zkušenosti, a podporovat tak jejich zdravý vývoj. Seminář si klade za cíl seznámit posluchače s touto problematikou formou interaktivní přednášky s využitím ukázek praktických příkladů, sebezkušenostních technik, sdílení atd. 

KLUB (3 HODINY)
VZDĚLÁVACÍ OBLAST: 1. Specifická témata náhradní rodinné péče, specifické životní situace | 2. Vztahy a komunikace | 3. Vývoj dítěte

16
kvě
2020

Pěstounství na pozadí partnerského vztahu

16. 05. 2020 09:30 -16:30

Bc. Martin Štolfa (lektor)

Partnerský vztah jako dynamická jednotka, kterou je třeba rozvíjet a pečovat o ni. Budeme se věnovat těmto tématům: Partnerské vztahy; partnerské krize; péče o vztah. Součástí kurzu je diskuse nad tématy a konkrétní způsoby vědomé péče o vztah. Cílem je zvědomení problematiky partnerských vztahů a soužití jako platformy pro pečování o svěřené děti.

SEMINÁŘ (6 HODIN)
VZDĚLÁVACÍ OBLAST: 1. Specifická témata náhradní rodinné péče, specifické životní situace | 2. Vztahy a komunikace | 4. Psychohygiena, péče o pečující, sebepoznání, osobní (sebe)rozvoj

21
kvě
2020

Manipulace a psychologické hry v komunikaci a obrana proti nim

21. 05. 2020 09:00 -12:00

Mgr. David Černík, DiS. (lektor)

...

KLUB (3 HODINY)
VZDĚLÁVACÍ OBLAST: 2. Vztahy a komunikace | 4. Psychohygiena, péče o pečující, sebepoznání, osobní (sebe)rozvoj.

23
kvě
2020

Osobní historie jako klíč k budoucnosti

23. 05. 2020 09:00 -16:00

Mgr. Barbora Hrušková (lektorka)

Dítě v náhradní péči ne vždy zná svou vlastní minulost. Pokusíme se proto vžít do situace dítěte, zvědomíme si, zda a jak využíváme informace o své minulosti v běžném životě, a pomocí rozhovoru i zážitkových technik si vyzkoušíme, jak dítěti se zpracováním minulosti a nalezením kořenů pomoci. Vývoj dítěte ovlivňuje mnoho faktorů, pobavíme se proto i o vztahové vazbě a následcích jejích poruch, důležitosti znalosti rodičů a prostředí, z něhož dítě pochází. Na základě reálných příběhů si ukážeme, jak je možné s dítětem pracovat. Během programu bude i dostatek prostoru pro sdílení vlastních zkušeností.

SEMINÁŘ (6 HODIN)
VZDĚLÁVACÍ OBLAST: 1. Specifická témata náhradní rodinné péče, specifické životní situace | 2. Vztahy a komunikace | 5. Děti a dospělí v systému náhradní rodinné péče, práce s rodinou

25
kvě
2020

Manipulace a psychologické hry v komunikaci a obrana proti nim

25. 05. 2020 09:00 -12:15

Mgr. David Černík, DiS. (lektor)

...

KLUB (3 HODINY)
VZDĚLÁVACÍ OBLAST: 2. Vztahy a komunikace | 4. Psychohygiena, péče o pečující, sebepoznání, osobní (sebe)rozvoj.

30
kvě
2020

(Pra)rodiče dětí školou povinných aneb Dětství jako domácí úkol

Mgr. David Černík, DiS. (lektor)

Dětství a dospívání jako "úkoly" jednotlivých etap vývoje od narození po dospělost. Význam jejich splnění v odpovídajícím období a důsledky jejich nesplnění. Účastníci si projdou jakousi revizí svého dosavadního života a zvědomí si nakolik mají splněno a co je naopak nejspíš znova potká. Program je zároveň vodítkem pro výchovu dětí. Ukazuje (náhradním) rodičům, jak mohou svým aktivním přístupem podpořit "splnění" vývojových úkolů u svých nebo jim svěřených dětí.

SEMINÁŘ (6 HODIN)
VZDĚLÁVACÍ OBLAST: 2. Vztahy a komunikace | 3. Vývoj dítěte | 4. Psychohygiena, péče o pečující, sebepoznání, osobní (sebe)rozvoj.

04
čvn
2020

Proč a jak řešit kontakty dětí s biologickou rodinou

04. 06. 2020 09:00 -12:00

Mgr. Barbora Hrušková (lektorka)

Kontakty dětí v náhradní rodinné péči s biologickou rodinou bývají ožehavým tématem. Během programu se pobavíme o důvodech (ne)realizace kontaktu, o pozitivech i negativech, která může kontakt dítěte s rodiči přinést. Probereme jak možné formy kontaktu, přípravu dítěte, rodičů a dalších účastníků na kontakt, tak i kontakty z pohledu legislativy. Bude představen formát asistovaného kontaktu a jeho výhody a nevýhody. 

KLUB (3 HODINY)
VZDĚLÁVACÍ OBLAST: 1. Specifická témata náhradní rodinné péče, specifické životní situace | 2. Vztahy a komunikace | 5. Děti a dospělí v systému náhradní rodinné péče, práce s rodinou

04
čvn
2020

Jak se vyhnout dluhové pasti

04. 06. 2020 09:00 -12:00

Mgr. Kristýna Schreilová (lektorka)

V rámci setkání budou představena základní preventivní opatření, jak se nedostat do potíží s dluhy, na co si dát pozor v případě, že si peníze půjčit potřebuji a jak řešit případné potíže se splácením.  Účastníci se dozví, jakou mají odpovědnost za dluhy členů své domácnosti. Závěrem se zaměříme na to, jak posilovat finanční gramotnost u dětí.

KLUB (3 HODINY)
VZDĚLÁVACÍ OBLAST: 2. Vztahy a komunikace | 4. Psychohygiena, péče o pečující, sebepoznání, osobní (sebe)rozvoj.

05
čvn
2020

Sdílení

05. 06. 2020 09:00 -12:00

Lucie Sochůrková, DiS. (lektorka)

KLUB (3 HODINY)
VZDĚLÁVACÍ OBLAST: 1. Specifická témata náhradní rodinné péče, specifické životní situace | 2. Vztahy a komunikace | 3. Vývoj dítěte | 4. Psychohygiena, péče o pečující, sebepoznání, osobní (sebe)rozvoj | 5. Děti a dospělí v systému náhradní rodinné péče, práce s rodinou

06
čvn
2020

Život za displejem (Jak vnímat život dětí ve více realitách)

06. 06. 2020 09:30 -16:30

Mgr. David Černík, DiS. (lektor)

Život dnešních lidí (dětí, ale i dospělých) již dlouho neprobíhá pouze v jedné (fyzické) realitě. Celá řada zážitků, zkušeností a především vztahových linií se odehrává v paralelním virtuálním prostoru, kde platí odlišná pravidla než v reálném světě. Existence ve virtuálním prostředí často významně ovlivňuje komunikaci a způsob řešení reálných situací a problémů.

Vzdělávací program "Život za displejem" se zabývá důvody vytváření různých virtuálních identit a uživatelských profilů dětmi a dospívajícími. Zabývá se sociálními sítěmi, herními komunitami a dalšími zájmovými skupinami v prostředí internetu. Odpovídá na otázky: proč lidé vytvářejí virtuální identity, co jim to přináší, ale i co jim to bere a proč není tak jednoduché s tím přestat; jaká jsou rizika a dopady těchto virtuálních "životů" na ten skutečný, ale především dává možný návod – jak tomu všemu rozumět, jak to přijmout a jak najít co nejlepší soulad mezi oběma realitami.

Cílem vzdělávacího programu je připomenout, možná zdůraznit, že k lepšímu pochopení světa a života "za displejem", vede porozumění světu "před displejem" a proto se program zabývá také lidskými hodnotami, postoji a především potřebami jako formou motivů pro život ve více realitách.

SEMINÁŘ (6 HODIN)
VZDĚLÁVACÍ OBLAST: 2. Vztahy a komunikace | 3. Vývoj dítěte | 4. Psychohygiena, péče o pečující, sebepoznání, osobní (sebe)rozvoj.

© 2020 Rozum a Cit, z. s. | člen