NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO ODBORNOU VEŘEJNOST | 2020

Vzdělávání proběhlo (20. a 21. února 2020)

Jak zorganizovat případovou konferenci - dvoudenní seminář
Mgr. Barbora Hrušková (lektorka)

Absolventi tohoto základního kurzu se orientují ve struktuře případové konference, jsou jim srozumitelné role jednotlivých účastníků případové konference, dokáží svolat a zorganizovat případovou konferenci, umí vytvořit a zpracovat potřebné související dokumenty (pozvánku, zápis, individuální plán), seznámí se s modelovou situací případové konference.

14 VZDĚLÁVACÍCH HODIN | AKREDITACE: MPSV ČR

Vzdělávání probíhá ve změněných termínech (4., 5. března, 21., 22. května a 1. června 2020 | Praha)

Jak facilitovat případovou konferenci - pětidenní tréninkový výcvik
Mgr. Karolina Šubrtová (lektorka)

Výcvik je určen především pro pracovníky OSPOD a neziskových organizací, kteří se rozhodli pracovat na svých facilitačních dovednostech a připravit se natolik, aby se vedení případových konferencí mohlo stát standardní náplní jejich práce. Před započetím výcviku doporučujeme absolvovat seminář "Jak zorganizovat případovou konferenci"

Absolvent pětidenního výcviku "Jak facilitovat případovou konferenci" je schopen vést - facilitovat případovou konferenci, ošetřit bezpečí a emoce jednotlivých účastníků, umí aktivizovat skupinu k tvoření nápadů vedoucích k řešení či vylepšení situace klienta, umí dovést skupinu k vytvoření akčního plánu, dokáže pracovat se skupinou, řídit diskuzi, zároveň si umí udržet neutrální pozici.

40 VZDĚLÁVACÍCH HODIN | AKREDITACE: MPSV ČR

Organizační informace k akci.

Délka akce
Pětidenní tréninkový výcvik | 40 vyučovacích hodin

Termín konání
4., 5. března, 21., 22. května a 1. června 2020 (09:00 - 16:15 hod. včetně polední pauzy 45 minut)

Místo konání
Čestmírova 363/1, 140 00 Praha 4 - Nusle

Koordinátor akce
Mgr. Barbora Hrušková | vzdelavani@rozumacit.org | +420 730 157 044

Cena, platební podmínky
10.000 Kč za účastníka (úhrada účastnického poplatku na základě vystavené faktury)

Akreditace (MPSV)
Číslo akreditace: 2016/0689-PC/SP/VP/PP | Platnost do: 30. 06. 2020

Cílová skupina účastníků
Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci sociálních služeb.

Vzdělávání proběhlo (12. března 2020 | Mariánské Lázně)

Sebeřízení a plánování postupů práce sociálních pracovníků z oblasti SPOD
Ing. Lenka Lamešová (lektorka)

Management cílů (teorie a praktické nástroje). Identifikace pracovních cílů (dlouhodobých, krátkodobých, cyklický kalendář organizace práce se svěřenou rodinou) a kroků, které k cíli vedou, určení si priorit (Parett). Stanovování a plánování pracovních cílů a orientace na jejich dosažení včetně vyhodnocení jejich dosažení. Myšlení a plánování v souvislostech. Identifikace potřeb klientů, tvorba návazných rozvojových (vzdělávacích) plánů pro pěstouny. Základní psychohygiena (co to je stres a prevence, syndrom vyhoření a prevence).

MODUL 4 (vzdělávací set programu KOMPETENČNÍ MODEL) | 6 VZDĚLÁVACÍCH HODIN | AKREDITACE: MPSV ČR

19. května 2020 | Praha

Supervize facilitátorů případových konferencí
PhDr. Dana Rabiňáková (supervizorka)

Každoroční supervize facilitátorů případových konferencí, tradičně pod vedením supervizorky paní PhDr. Dany Rabiňákové, která má letité zkušenosti mimo jiné v oblasti facilitace a mediace. Počet účastníků je omezen, v případě vyššího zájmu je možné přidání dalšího termínu. 

3 SUPERVIZNÍ HODINY | KAPACITA 10 ÚČASTNÍKŮ

Organizační informace a přihláška na akci

Termín konání
19. května 2020 (09:30 - 12:30 hod.)

Místo konání
Čestmírova 363/1, Praha 4 - Nusle

Koordinátor akce
Mgr. Barbora Hrušková | vzdelavani@rozumacit.org | +420 730 157 044

Cena, platební podmínky
900 Kč za účastníka (úhrada účastnického poplatku na základě vystavené faktury)

Přihlášení na vzdělávací akci

  • Hvězdičkou označená pole jsou povinná.
  • Kliknutím na tlačítko | Odeslat | vyjadřujete souhlas se zpracováním Vámi uvedených osobních údajů pro účely administrace přihlášení a evidence účastníků na vzdělávací akci.
Vyplňte, prosím, správně toto formulářové pole.
Vyplňte, prosím, správně toto formulářové pole.
Vyplňte, prosím, správně toto formulářové pole.
Vyplňte, prosím, správně toto formulářové pole.
Vyplňte, prosím, správně toto formulářové pole.
Vyplňte, prosím, správně toto formulářové pole.
Organizační informace k akci.

Termín konání
19. května 2020 (09:30 - 12:30 hod.)

Místo konání
Čestmírova 363/1, Praha 4 - Nusle

Koordinátor akce
Mgr. Barbora Hrušková | vzdelavani@rozumacit.org | +420 730 157 044

Cena, platební podmínky
900 Kč za účastníka (úhrada účastnického poplatku na základě vystavené faktury)

15. května 2020 | Praha

Orientace v systému sociálně-právní ochrany dětí
Mgr. Johana Mertová (lektorka)

Orientace v záběru toho, co doprovázející pracovník může poskytovat za podporu a služby. Role, povinnosti, kompetence. Pracovní postupy doprovázení. Základní termíny spojené se SPOD. Proces odborného posouzení zájemce o NRP obecně v ČR. Základní formy NRP (osvojení, pěstounská péče dlouhodobá, pěstounská péče na přechodnou dobu, příbuzenská pěstounská péče). Proces sociálně-právní ochrany dětí a jeho návaznosti.

MODUL 1 (vzdělávací set programu KOMPETENČNÍ MODEL) | 6 VZDĚLÁVACÍCH HODIN | AKREDITACE: MPSV ČR

Organizační informace a přihláška na akci

Termín konání
15. května 2020 (09:45 - 15:00 hod. včetně polední pauzy 45 minut)

Místo konání
Čestmírova 363/1, 140 00 Praha 4 - Nusle

Koordinátor akce
Mgr. Barbora Hruškovávzdelavani@rozumacit.org | +420 730 157 044

Cena, platební podmínky
1.800 Kč za účastníka (úhrada účastnického poplatku na základě vystavené faktury)

Akreditace (MPSV)
Číslo akreditace: A2019/0579-SP | Platnost do: 12. 06. 2023

Cílová skupina účastníků
Orientace v systému sociálně-právní ochrany dětí je dílčím modulem vysoce specializovaného vzdělávacího programu, který pokrývá vzdělávací potřeby začínajícího pracovníka doprovázení pěstounských rodin, stejně jako potřeby ostatních sociálních pracovníků, působících v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Celý vzdělávací program, jehož je tento kurz součástí, vznikl v rámci projektu Kompetenční model pracovníka doprovázení, zaměřeného na systematický rozvoj profesních a osobnostních kompetencí těchto sociálních pracovníků. Celý vzdělávací program byl v rámci zmiňovaného projektu dvakrát pilotně realizován a finalizován do výsledné podoby na základě zapracování relevantních podnětů a podkladů od účastníků těchto pilotních realizací.

Přihlášení na vzdělávací akci

  • Hvězdičkou označená pole jsou povinná.
  • Kliknutím na tlačítko | Odeslat | vyjadřujete souhlas se zpracováním Vámi uvedených osobních údajů pro účely administrace přihlášení a evidence účastníků na vzdělávací akci.
Vyplňte, prosím, správně toto formulářové pole.
Vyplňte, prosím, správně toto formulářové pole.
Vyplňte, prosím, správně toto formulářové pole.
Vyplňte, prosím, správně toto formulářové pole.
Vyplňte, prosím, správně toto formulářové pole.
Vyplňte, prosím, správně toto formulářové pole.
Organizační informace k akci.

Termín konání
15. května 2020 (09:45 - 15:00 hod. včetně polední pauzy 45 minut)

Místo konání
Čestmírova 363/1, 140 00 Praha 4 - Nusle

Koordinátor akce
Mgr. Barbora Hruškovávzdelavani@rozumacit.org | +420 730 157 044

Cena, platební podmínky
1.800 Kč za účastníka (úhrada účastnického poplatku na základě vystavené faktury)

Akreditace (MPSV)
Číslo akreditace: A2019/0579-SP | Platnost do: 12. 06. 2023

Cílová skupina účastníků
Orientace v systému sociálně-právní ochrany dětí je dílčím modulem vysoce specializovaného vzdělávacího programu, který pokrývá vzdělávací potřeby začínajícího pracovníka doprovázení pěstounských rodin, stejně jako potřeby ostatních sociálních pracovníků, působících v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Celý vzdělávací program, jehož je tento kurz součástí, vznikl v rámci projektu Kompetenční model pracovníka doprovázení, zaměřeného na systematický rozvoj profesních a osobnostních kompetencí těchto sociálních pracovníků. Celý vzdělávací program byl v rámci zmiňovaného projektu dvakrát pilotně realizován a finalizován do výsledné podoby na základě zapracování relevantních podnětů a podkladů od účastníků těchto pilotních realizací.

27. května 2020 | Praha

Základní témata v oblasti specifik a potřeb dítěte v náhradní rodinné péči
PhDr. Mgr. Zuzana Šípová (lektorka)

Základní témata a termíny v oblasti specifik dítěte v náhradní rodině, problematika attachmentu, projevy chování a prožívání přijatého dítěte. Odlišnost od vývoje dítěte do rodiny narozeného - historie dítěte, identita, kontakt s bio rodinou, otázka odlišné etnicity a práce s tímto tématem. Trauma u dětí v náhradní rodinné péči. Povědomí o populaci, z níž se děti podléhající ochraně zákona SPOD rekrutují. Povědomí o syndromu CAN.

MODUL 2 (vzdělávací set programu KOMPETENČNÍ MODEL) | 6 VZDĚLÁVACÍCH HODIN | AKREDITACE: MPSV ČR

Organizační informace a přihláška na akci

Termín konání
27. května 2020 (09:00 - 14:15 hod. včetně polední pauzy 45 minut)

Místo konání
Čestmírova 363/1, 140 00 Praha 4 - Nusle

Koordinátor akce
Mgr. Barbora Hrušková | hruskova@rozumacit.org | +420 730 157 044

Cena, platební podmínky
1.800 Kč za účastníka (úhrada účastnického poplatku na základě vystavené faktury)

Akreditace (MPSV)
Číslo akreditace: A2019/0578-SP | Platnost do: 12. 06. 2023

Cílová skupina účastníků
Základní témata v oblasti specifik a potřeb dítěte v náhradní rodinné péči jsou dílčím modulem vysoce specializovaného vzdělávacího programu, který pokrývá vzdělávací potřeby začínajícího pracovníka doprovázení pěstounských rodin, stejně jako potřeby ostatních sociálních pracovníků, působících v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Celý vzdělávací program, jehož je tento kurz součástí, vznikl v rámci projektu Kompetenční model pracovníka doprovázení, zaměřeného na systematický rozvoj profesních a osobnostních kompetencí těchto sociálních pracovníků. Celý vzdělávací program byl v rámci zmiňovaného projektu dvakrát pilotně realizován a finalizován do výsledné podoby na základě zapracování relevantních podnětů a podkladů od účastníků těchto pilotních realizací.

Přihlášení na vzdělávací akci

  • Hvězdičkou označená pole jsou povinná.
  • Kliknutím na tlačítko | Odeslat | vyjadřujete souhlas se zpracováním Vámi uvedených osobních údajů pro účely administrace přihlášení a evidence účastníků na vzdělávací akci.
Vyplňte, prosím, správně toto formulářové pole.
Vyplňte, prosím, správně toto formulářové pole.
Vyplňte, prosím, správně toto formulářové pole.
Vyplňte, prosím, správně toto formulářové pole.
Vyplňte, prosím, správně toto formulářové pole.
Vyplňte, prosím, správně toto formulářové pole.
Podrobné informace ke vzdělávací akci.

Termín konání
27. května 2020 (09:00 - 14:15 hod. včetně polední pauzy 45 minut)

Místo konání
Čestmírova 363/1, 140 00 Praha 4 - Nusle

Koordinátor akce
Mgr. Barbora Hrušková | hruskova@rozumacit.org | +420 730 157 044

Cena, platební podmínky
1.800 Kč za účastníka (úhrada účastnického poplatku na základě vystavené faktury)

Akreditace (MPSV)
Číslo akreditace: A2019/0578-SP | Platnost do: 12. 06. 2023

Cílová skupina účastníků
Základní témata v oblasti specifik a potřeb dítěte v náhradní rodinné péči jsou dílčím modulem vysoce specializovaného vzdělávacího programu, který pokrývá vzdělávací potřeby začínajícího pracovníka doprovázení pěstounských rodin, stejně jako potřeby ostatních sociálních pracovníků, působících v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Celý vzdělávací program, jehož je tento kurz součástí, vznikl v rámci projektu Kompetenční model pracovníka doprovázení, zaměřeného na systematický rozvoj profesních a osobnostních kompetencí těchto sociálních pracovníků. Celý vzdělávací program byl v rámci zmiňovaného projektu dvakrát pilotně realizován a finalizován do výsledné podoby na základě zapracování relevantních podnětů a podkladů od účastníků těchto pilotních realizací.

28. května 2020 | Praha

Základní témata v oblasti specifik a potřeb rodinného systému v náhradní rodinné péči
PhDr. Mgr. Zuzana Šípová (lektorka)

Psychosociální potřeby dítěte v rodinném kontextu, prvky terapeutického rodičovství, jeho odlišnosti oproti výchově v běžné rodině. Znalost regionálních, kulturních a etnických specifik, tradic, zvyků a stereotypů a určitá reflexe těchto témat v nastavování spolupráce s klientem. Znalost toho, jak funguji pěstounské rodiny, co je v rámci funkční normy, co už ne. Znalost základních životních situací pěstounské rodiny.

MODUL 3 (vzdělávací set programu KOMPETENČNÍ MODEL) | 6 VZDĚLÁVACÍCH HODIN | AKREDITACE: MPSV ČR

Organizační informace a přihláška na akci

Termín konání
28. května 2020 (09:00 - 14:15 hod. včetně polední pauzy 45 minut)

Místo konání
Čestmírova 363/1, 140 00 Praha 4 - Nusle

Koordinátor akce
Mgr. Barbora Hrušková | hruskova@rozumacit.org | +420 730 157 044

Cena, platební podmínky
1.800 Kč za účastníka (úhrada účastnického poplatku na základě vystavené faktury)

Akreditace (MPSV)
Číslo akreditace: A2019/0578-SP | Platnost do: 12. 06. 2023

Cílová skupina účastníků
Základní témata v oblasti specifik a potřeb dítěte v náhradní rodinné péči jsou dílčím modulem vysoce specializovaného vzdělávacího programu, který pokrývá vzdělávací potřeby začínajícího pracovníka doprovázení pěstounských rodin, stejně jako potřeby ostatních sociálních pracovníků, působících v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Celý vzdělávací program, jehož je tento kurz součástí, vznikl v rámci projektu Kompetenční model pracovníka doprovázení, zaměřeného na systematický rozvoj profesních a osobnostních kompetencí těchto sociálních pracovníků. Celý vzdělávací program byl v rámci zmiňovaného projektu dvakrát pilotně realizován a finalizován do výsledné podoby na základě zapracování relevantních podnětů a podkladů od účastníků těchto pilotních realizací.

Přihlášení na vzdělávací akci

  • Hvězdičkou označená pole jsou povinná.
  • Kliknutím na tlačítko | Odeslat | vyjadřujete souhlas se zpracováním Vámi uvedených osobních údajů pro účely administrace přihlášení a evidence účastníků na vzdělávací akci.
Vyplňte, prosím, správně toto formulářové pole.
Vyplňte, prosím, správně toto formulářové pole.
Vyplňte, prosím, správně toto formulářové pole.
Vyplňte, prosím, správně toto formulářové pole.
Vyplňte, prosím, správně toto formulářové pole.
Vyplňte, prosím, správně toto formulářové pole.
Organizační informace k akci.

Termín konání
28. května 2020 (09:00 - 14:15 hod. včetně polední pauzy 45 minut)

Místo konání
Čestmírova 363/1, 140 00 Praha 4 - Nusle

Koordinátor akce
Mgr. Barbora Hrušková | hruskova@rozumacit.org | +420 730 157 044

Cena, platební podmínky
1.800 Kč za účastníka (úhrada účastnického poplatku na základě vystavené faktury)

Akreditace (MPSV)
Číslo akreditace: A2019/0578-SP | Platnost do: 12. 06. 2023

Cílová skupina účastníků
Základní témata v oblasti specifik a potřeb dítěte v náhradní rodinné péči jsou dílčím modulem vysoce specializovaného vzdělávacího programu, který pokrývá vzdělávací potřeby začínajícího pracovníka doprovázení pěstounských rodin, stejně jako potřeby ostatních sociálních pracovníků, působících v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Celý vzdělávací program, jehož je tento kurz součástí, vznikl v rámci projektu Kompetenční model pracovníka doprovázení, zaměřeného na systematický rozvoj profesních a osobnostních kompetencí těchto sociálních pracovníků. Celý vzdělávací program byl v rámci zmiňovaného projektu dvakrát pilotně realizován a finalizován do výsledné podoby na základě zapracování relevantních podnětů a podkladů od účastníků těchto pilotních realizací.

© 2020 Rozum a Cit, z. s. | člen