MGR. DAVID ČERNÍK, DIS.
MGR. DAVID ČERNÍK, DIS.vedoucí vzdělávacího centravzdelavani@rozumacit.org
+420 730 157 046

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM

Vzdělávací centrum Rozum a Cit...

 

Cílové skupiny vzdělávacího centra

  • Pěstouni ve všech typech péče (zprostředkovaná dlouhodobá, na přechodnou dobu, příbuzenská péče).
  • Partneři pěstounů, podílející se na péči anebo výchově dítěte svěřeného do pěstounské péče, případně další členové pěstounské rodiny.
  • Sociální pracovnící působíci v oblasti náhradní rodinné péče, resp. sociálně-právní ochrany dětí a souvisejících oborech a oblastech.
  • Pedagogičtí pracovníci všech typů a stupňů škol a školských zařízení (učitelé, vychovatelé, pedagogičtí asistenti, instruktoři volnočasových aktivit atd.)
© 2020 Rozum a Cit, z. s. | člen