POSLÁNÍ, CÍLE A VIZE

Co je Rozum a Cit

Již přes 20 let fungujeme jako nezisková organizace, která pracuje s pěstounskými rodinami a zároveň podporuje a rozvíjí myšlenku náhradní rodinné péče v ČR. Cílem naší činnosti je vytváření provázané struktury podpůrných aktivit pro pěstounské rodiny a děti vyrůstající v náhradní rodinné péči.

Na začátku roku 2013 získal Rozum cit, z.s. pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, dle zákona 359/1999 Sb. Díky tomu můžeme poskytovat profesionální služby pěstounům a dětem v náhradní rodinné péči. Stali jsme se doprovázející organizací pěstounských rodin

Proč nás téma pěstounství zajímá

Ptáte se, proč to všechno děláme? Jsme přesvědčeni, že každé dítě má právo vyrůstat v milujícím rodinném prostředí. Bohužel, ne všechny děti tohle štěstí mají. Institut pěstounské péče může takové děti zachránit.

Pěstounská rodina umí poskytnout lásku a péči, zmírňovat dopady traumatických zkušeností, připravit na samostatný život a dát zkušenost, kterou zažijeme jen v rodině. Pro mnohé z nás automatické. Pro děti, které by jinak musely vyrůstat v ústavním zařízení, nedocenitelný luxus.

V Rozumu a citu se sešli lidé, kteří pěstounské péči věří. Víme totiž, že když se spojí správní lidé, pěstounství jako náhrada biologické rodiny opravdu funguje. Protože však s sebou přináší řadu výzev a na první pohled nepřekonatelných překážek, chceme být pěstounským rodinám stabilní oporou.

Jak pracujeme s pěstounskými rodinami

Základním východiskem naší práce je individuální přístup. Každá rodina je totiž unikát. Její atmosféra, historie, rodinné vazby či výchovný styl funguje jako neopakovatelný příběh. Společnými rozhovory se na pravidelných setkáních přirozeně dobereme toho, co potřebujete právě vy.  Aktivity naší organizace směřují k průběžné profesionální podpoře pěstounských rodin, úzce spolupracujeme s místními odděleními sociálně právní ochrany dětí a při své práci vycházíme z individuálních plánů ochrany dítěte.

 

Proč si vybrat Rozum a cit

  • Klademe velký důraz na komplexnost práce s pěstounskými rodinami.

…sestavíme společně plán, co je potřeba, a propojíme vás s našimi odborníky…

  • Vycházíme ze znalosti konkrétních situací rodin a z jejích potřeb.

…pružně reagujeme na aktuální situaci ve vaší rodině a nenecháme vás v tom samotné…

  • Vhodné možnosti intervence či podpory hledáme vždy společně.

…nenutíme, nepřikazujeme – konečné rozhodnutí je vždy na vás…

  • Zvyšujeme kompetence jednotlivých členů rodin tak, aby v budoucnu byly schopny řešit problémy vlastními silami.

…práci neuděláme za vás, ale ukážeme, jak na to – vždy jsme tu jako pomocná ruka a jistota…

Co nabízíme pěstounským rodinám a zájemcům o pěstounskou péči

V současné době poskytujeme svoje služby více než 220 pěstounským rodinám. Rozhodujete se, zda budete další z nich? Zjistěte, co vám nabízíme:

  • S budoucími pěstouny uzavíráme v souladu se získaným pověřením Dohodu o výkonu pěstounské péče.
  • Poskytujeme nebo zprostředkováváme poradenství náhradním rodičům při výchově a vzdělávání dítěte, při péči o dítě zdravotně postižené.
  • Zprostředkováváme kontakt s biologickou rodinou dítěte v náhradní rodině formou asistovaného kontaktu.
  • Pořádáme přednášky, semináře a kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních a dalších problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou.
  • Pro děti z náhradních rodin každoročně organizujeme výchovně-rekreační letní tábory a další krátkodobé i dlouhodobé odlehčovací aktivity.
  • V rámci pověření k sociálně-právní ochraně dětí poskytujeme odborné poradenství a pomoc žadatelům o zprostředkování osvojení či pěstounské péče.

Tak co, jdete do toho s námi? Kontaktujte nás! Rádi vám zodpovíme veškeré vaše doplňující otázky.

Jak podporujeme rozvoj náhradní rodinné péče v ČR

Rozum a Cit, z. s. aktivně pracuje na inovativních metodách práce s ohroženými rodinami a tyto pilotně testuje. Přečtěte si více o našich projektech, na kterých v současné době pilně pracujeme.

Jsme zakládajícím členem Asociace Dítě a Rodina, která sdružuje respektované neziskové organizace působící v oblasti náhradní rodinné péče.

V neposlední řadě se snažíme vytvářet podmínky pro rozvoj práce s náhradními a ohroženými rodinami v České republice. Ovlivňujeme rozvoj systému práce s ohroženými rodinami a dětmi mediální osvětou, publikační činností a připomínkováním systémových a legislativních procesů v této oblasti.

© 2021 Rozum a Cit, z. s. | člen