PROJEKTOVÉ MATERIÁLY A VÝSTUPY

Kompetenční model (2019)

Metodika k projektu Kompetenční model pracovníka doprovázení pěstounských rodin

Kompetenční model (2019)

Příloha projektové metodiky Kompetenční model pracovníka doprovázení pěstounských rodin

Mezioborová spolupráce (2019)

Metodika k projektu Znalost podporuje kvalitu

Etické otázky doprovázení v NRP

Metodický materiál pro NNO a OSPOD
Asociace dítě a rodina za finanční podpory Nadace Sirius
divider-hlines.png
© 2020 Rozum a Cit, z. s. | člen