PRÁVNÍ DOKUMENTY SPOLKU

Stanovy spolku

Stanovy v platném znění, účinnost k 11. 11. 2015.

Právní rámec

Systém vnitřní dokumentace v Doprovázení.

Podněty a stížnosti

Podávání, vyřizování a evidence.
divider-hlines.png
© 2021 Rozum a Cit, z. s. | člen