HISTORIE

Naše činnost plynule navazuje na projekty Nadačního fondu Rozum a Cit, který finančně a materiálně pomáhá náhradním rodinám již od roku 1997.

Impulsem pro vznik občanského sdružení (dnes spolku) Rozum a Cit byla především dlouhodobě neuspokojivá situace co do počtu dětí vyrůstajících v ústavní péči v ČR a nedostatečná nabídka podpory a služeb rodinám, které přijímají do své péče sociálně ohrožené děti. Dlouhodobou snahou organizace je tedy rozvíjet síť služeb pro náhradní rodiny v celé ČR a iniciovat systémové změny v péči o děti vyrůstající mimo vlastní rodinu.

Všechny služby organizace se rozvíjely na základě vyhodnocení potřeb a poptávky náhradních rodin. Zpočátku jsme jen vytvářeli prostor pro sdílení zkušeností a naší snahou bylo dopřát náhradním rodičům možnost si odpočinout. Chtěli jsme tak ocenit jejich náročné poslání. Vypozorovali jsme, že léta péče o děti bez podpory a ocenění přinášejí rodičům ztrátu psychických i fyzických sil a staví je často do situací, se kterými si sami nevědí rady.

Aktivity jsme dále rozvíjeli směrem k poradenství a vzdělávání náhradních rodičů. Volnočasové aktivity pro děti postupně doplnily aktivity zaměřené terapeuticky. Začali jsme realizovat programy zaměřené na užší cílové skupiny, jako jsou děti odrůstající z náhradní péče, rodiny vychovávající děti jiného etnika, děti s handicapem či příbuzenské náhradní rodiny.

Kromě průběžného vzdělávání náhradních rodičů jsme postupně začali rodinám poskytovat terapii nejprve prostřednictvím externích spolupracovníků, posléze již vlastním týmem psychologů a terapeutů. Jednorázové a krátkodobé aktivity byly postupně doplněny dlouhodobou podporou a terapií.

V letech 2012 - 2013 jsme se aktivně zapojili do novelizace zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

Od roku 2013 jsme rozšířili doprovázení uzavíráním dohod o výkonu pěstounské péče s náhradními rodiči. Rodinám z Prahy, Středočeského a Plzeňského kraje poskytujeme podporu tak, jak nám to ukládá pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Od 9. 7. 2019 jsme rozšířili svou působnost také do Jihočeského kraje.

© 2021 Rozum a Cit, z. s. | člen