BC. DANIELA KUHNOVÁ
BC. DANIELA KUHNOVÁ
vedoucí doprovázení a služeb
kuhnova@rozumacit.org
+420 770 157 197
BC. ANNA KRÁTKÁ
BC. ANNA KRÁTKÁmetodik vzdělávání a služeb
rodinný a terapeutický konzultant
kratka@rozumacit.org
+420 736 632 198
MGR. MARTINA SALAMONOVÁ
MGR. MARTINA SALAMONOVÁ
rodinný a terapeutický konzultant
salamonova@rozumacit.org
+420 777 270 706

SLUŽBY PRO PĚSTOUNY

Rozum a Cit, z. s. zajišťuje podpůrné služby pro pěstouny formou poradenské a terapeutické podpory či asistovaného kontaktu.

Poradenská a terapeutická podpora

Máme dlouholetou tradici v poradenské a terapeutické podpoře náhradních rodin. Terapie poskytujeme různou formou – individuální, rodinnou, skupinovou. Našimi klienty jsou děti, mladí lidé i dospělí. Dlouhodobě spolupracujeme se zkušenými odborníky, terapeuty a pedagogy, kteří v rámci různých projektů podporují naše klienty.

 

V roce 2019 jsme realizovali tyto projekty:

Pěstounství jako lék, projekt ve spolupráci s Nadací J&T 

Během roku 2019 jsme díky finanční podpoře z projektu poskytli více než 160 hodin terapeutické a poradenské podpory dětem z náhradních rodin i dospělým pěstounům. Pracovali jsme individuálně, s celými rodinami a scházelo se i několik skupin dospělých pěstounů. Věnovali jsme se také inovativnímu přístupu v podpoře náhradních rodin, které brzy čeká zletilost svěřeného dítěte. Děkujeme Nadaci J&T za podporu oblasti náhradní rodinné péče.

Jsme tu i pro tebe, projekt ve spolupráci s Nadací Jistota KB

Do ledna 2020 jsme se v rámci projektu „Jsme tu i pro tebe“ zaměřeného na terapeutickou podporu předškolních dětí věnovali více než 20 náhradním rodinám a poskytli přes 400 hodin sezení. Naši terapeuti rozvíjeli citovou vazbu u dětí, podporovali je v komunikaci, pomáhali jim budovat vztahy s blízkými osobami nebo je provázeli náročnými životními situacemi. Používali filiální terapii (terapii hrou), pracovali s terapeutickým pískovištěm a miniaturami, využívali prvky arteterapie. Děkujeme Nadaci Jistota KB za to, že tu je i pro děti v oblasti náhradní rodinné péče.

Být spolu pomáhá, projekt ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové

Od loňského června do května 2020 probíhá projekt, kdy naše organizace poskytuje náhradním rodinám vyšetření attachementu (citové vazby) a následné konzultace. Na podporu a rozvoj vztahů dětí je zaměřena i druhá aktivita projektu - v Benešově pravidelně probíhá dětská skupina, kde terapeutka s dětmi z pěstounských rodin pracuje na tom, aby sdílely své emoce, nahlížely své potřeby a navazovaly obohacující vztahy.  

Asistovaný kontakt

Cílem asistovaného kontaktu je umožnit dítěti setkávat se s osobami dítěti blízkými, zejména s rodiči a umožnit styk rodičů s dítětem v pěstounské péči v bezpečném prostředí, tak často, jak to dítě potřebuje, a takovým způsobem, který dítěti umožňuje strávit tento čas s rodičem pozitivně a pravdivě. Asistovaný kontakt tak přispívá ke zdravému vývoji dítěte, v některých případech může být i terapeutickým prostředkem.

© 2021 Rozum a Cit, z. s. | člen