Aktuální projekty v Rozum a cit

V Rozumu a citu nezahálíme a stále konáme. „Našim“ pěstounským rodinám chceme poskytovat spolupráci ve vysokém standardu. Bohužel ne na všechny doplňkové aktivity dostačuje státní příspěvek, a tak neúnavně hledáme cesty, jak financovat široké spektrum podpůrných služeb. Uvědomujeme si totiž, že terapie, víkendové pobyty pro pěstouny či letní tábory pro děti patří mezi efektivní činnosti podporující fungování pěstounských rodin. Níže najdete přehled aktuálních projektů, které právě běží.

 

Rodina s rozumem a citem, podpořeno z MPSV NDT rodina

Projekt zahrnuje aktivity, jejichž cílem je práce na obnově rodinného systému. Jde zejména o:

  • základní sociální poradenství
  • doprovázení ohrožených rodin (které jsou v evidenci SPOD)
  • odborné rodinné poradenství (výchovné poradenství - vztahy mezi rodiči a dětmi nebo mezi sourozenci)
  • poradenství zaměřené na děti se specifickými potřebami (učení rodičů, jak pracovat na zmírňování sociální handicapů, zmírňování poruch učení, atd., vztahové poradenství)
  • terapeutickou podporu (formou rodinných a individuálních terapií – zejména terapeutická práce s dětmi ohroženými domácím násilím, s dětmi zneužívanými a týranými a s jejich rodiči či opatrovníky)
  • svépomocné skupiny pro biologické děti v náhradní rodinné péči.

 

Být spolu pomáhá, projekt ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové

Od loňského června do prosince 2020 probíhá projekt ve spolupráci s Nadací Terezy Maxové. Díky ní Rozum a Cit poskytuje náhradním rodinám vyšetření attachementu (citové vazby) a následné konzultace. Na podporu a rozvoj vztahů dětí je zaměřena i druhá aktivita projektu - dětská skupina. Skrývá v sobě terapeutickou práci s dětmi z pěstounských rodin. Terapeutka pracuje na tom, aby sdílely své emoce, nahlížely své potřeby a navazovaly obohacující vztahy.

 

Rodina s rozumem a citem, podpořeno Středočeským humanitárním fondem

První linii projektu tvoří přímé aktivity pro klienty, tedy náhradní rodiny či jejich jednotlivé členy. Druhá linie se skládá ze vzdělávacích a rozvojových aktivit pro průvodce v rodinách a má rovněž úzkou návaznost na přímou práci.

Přímá práce s pěstounskými rodinami je v naší organizaci rozdělena do několika stupňů, z nichž některé jsou hrazeny z jiných zdrojů (mimo rámec tohoto projektu). Těmito stupni jsou:

  • doprovázení pěstounských rodin
  • základní poradenství a případně zajištění základní terapeutické podpory rodinám.

Jednotlivé aktivity naší organizace tvoří provázaný systém služeb, který klienti mohou využít tzv. „pod jednou střechou“. Poskytování touto formou, kdy jsou proškolení odborníci součástí jedné organizace a vzájemně spolu komunikují, považujeme za nejefektivnější co do účinnosti a výsledného dopadu práce s klienty.

 

Podpora odlehčení pro děti v pěstounské péči, podpořeno Nadací Naše dítě

V rámci projektu je podpořena práce koordinátora odlehčovacích aktivit pro děti v pěstounské péči. Mezi tyto aktivity patří hlídání dětí v případech, kdy má pěstoun neodkladné vyřizování, zajištění hlídání na vzdělávacích akcích, koordinace víkendových pobytů, výletů či táborů pro děti.

Please publish modules in offcanvas position.