Image

 

ROZUM A CIT PRO ŠKOLY…

Rozum a Cit, z.s. realizuje od listopadu 2019 do října 2021 dva evropské projekty, a to v rámci výzvy MPSV ČR – Evropských strukturálních fondů.

Jedná se o projekt Rozum a Cit pro školy v Praze č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011274

a Rozum a Cit pro školy CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011465 (Středočeský kraj)

Více o projektech naleznete na stránkách www.rozumacitproskoly.cz 

Cílem projektu Rozum a Cit pro školy je vytvoření a pilotní ověření inovativní metody práce s dětmi s problémy v učení a chování ve škole a s jejich rodinami.

Naším záměrem je komplexně podpořit tyto děti a jejich rodiny, resp. ověřit, že zavedení sekundární a terciární podpory těchto dětí povede k eliminaci nežádoucího chování a problémů v učení ve škole a tím i ke zkvalitnění života nejen dětí, ale i jejich rodin. Na sekundární úrovni bude podpora zajištěna vyškolenými pracovníky z řad pedagogických pracovníků, kteří budou ve školách pracovat s dětmi prostřednictvím vytvořené metodiky. Pedagogickým pracovníkům bude k dispozici externí odborný garant pro konzultace konkrétních situací i pro pomoc s přímou prací s dětmi a jejich rodinami.

Děti s problémy v učení a chování ve škole budou identifikovány ve spolupráci se školou. S dětmi i jejich rodinami bude pracováno systematicky, dle vytvořené metodiky, v širším kontextu za pomoci vytvořeného multidisciplinárního týmu, který se bude zaměřovat na řešení problémů rodiny jako celku.

Nejdříve se budeme soustředit na zmapování potřeb těchto dětí a jejich rodin. Následovat bude vytvoření plánu individuální podpory a přímá práce s dítětem prostřednictvím vzniklé metodiky.

Podpora dítěte může zůstat v sekundární rovině. Pokud se tato podpora ukáže jako nedostatečná, bude možné dítě s rodinou poslat k dalším externím odborníkům, kteří jim poskytnou terciární podporu. Díky záznamům o proběhlých intervencích a vypracovanému individuálnímu plánu, který vznikl na základě zmapování potřeb dítěte a jeho rodiny, bude však již návštěva těchto odborníků cílená.

Image

Please publish modules in offcanvas position.