PŘÍMÁ PRÁCE S PĚSTOUNSKOU RODINOU

Klíčový sociální pracovník (průvodce) se setkává s pěstounskou rodinou minimálně jednou za dva měsíce, hovoří s pěstouny i s dítětem, podílí se na výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Řeší s rodinou aktuální problémy, případně doporučí rodině určitou specializovanou službu. Spolupracuje s OSPOD, zasílá zprávy OSPOD o průběhu výkonu pěstounské péče jednou za 6 měsíců (tato zpráva je klientovi k dispozici). Pomáhá pěstounům naplňovat povinný plán jejich vzdělávání.

Průvodce má podpůrnou roli pro rodinu, bere klienty jako partnery a jako osoby nejvíce kompetentní k řešení svých potíží. Zpracovává s pěstouny Plán spolupráce s rodinou, který obsahuje Plán krátkodobé pomoci, Vzdělávací plán a Plán práce s dítětem. Zpracovává záznamy z návštěv, do kterých má pěstoun možnost po domluvě nahlédnout.
© 2021 Rozum a Cit, z. s. | člen