MGR. JITKA JANOUŠKOVÁ
MGR. JITKA JANOUŠKOVÁ
koordinátorka odlehčení
odlehceni@rozumacit.org
+420 736 632 239

ODLEHČENÍ A KRÁTKODOBÁ POMOC

Odlehčení je poskytnutí pomoci se zajištěním celodenní péče o svěřené děti (v minimálním rozsahu 4 hodiny denně), poskytnutí pomoci se zajištěním celodenní péče o svěřené děti starší 2 let v rozsahu alespoň 14 kalendářních dnů v kalendářním roce. 
Této možnosti, resp. této služby lze využít na akcích pořádaných Rozum a Cit, z. s. nebo na akcích, kterých se účastní svěřené dítě, např. lyžařské výcviky, školy v přírodě, tábory, příměstské tábory atd. Pro tyto účely máme stanoven příspěvek na jedno dítě na kalendářní rok. Aktuální částka je stanovena vždy ke konci kalendářního roku na rok následující.

Odlehčení zahrnuje i individuální hlídání, které je potřeba vždy zkonzultovat přiděleným doprovázejícím pracovníkem.


Rozum a Cit pořádá pro děti odlehčovací akce v podobě letních táborů, celodenních výletů, tvořivých dílen a víkendových pobytů.

Krátkodobá pomoc řeší zajištění osobní péče o svěřené dítě v případě zdravotní neschopnosti pěstouna, úmrtí blízké osoby, narození vlastního dítěte, při vyřizovaní nezbytných záležitostí spojených s výkonem pěstounské péče (např. povinné vzdělávání, úřední jednání související s výkonem pěstounské péče, soudy týkající se pěstounské péče).
© 2021 Rozum a Cit, z. s. | člen