BC. DANIELA KUHNOVÁ
BC. DANIELA KUHNOVÁvedoucí doprovázení a služebdoprovazeni@rozumacit.org
+420 770 157 197
MGR. IVANA HONZÍKOVÁ
MGR. IVANA HONZÍKOVÁmetodik doprovázeníhonzikova@rozumacit.org
+420 730 157 043

DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN

Doprovázení je poskytováno všem pěstounským rodinám, které s námi uzavřou Dohodu o výkonu pěstounské péče.

Dne 4. 2. 2013 udělil Krajský úřad Středočeského kraje Občanskému sdružení Rozum a Cit, nyní Rozum a Cit, z. s., v souladu s ustanovením § 48 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů pověření k výkonu sociálně-právní ochrany v tomto rozsahu:
Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče
ve smyslu § 47 b) zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytování výchovné a poradenské péče při výkonu pěstounské péče osobě pečující,
s níž uzavřel dohodu o výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče v rodině této osoby.
Posláním Doprovázení je poskytování komplexní podpory pěstounským rodinám tak, aby pěstouni měli podmínky pro zvyšování kvality péče o jim svěřené děti, a zároveň aby děti měly v náhradní rodině podmínky pro svůj nejlepší vývoj. Nejvyšším hlediskem pro poskytování podpory je blaho, prospěch a zájem dítěte. Podporu pěstounských rodin realizujeme vytvořením bezpečného, důvěryhodného vztahu v rámci dlouhodobé spolupráce mezi jedním klíčovým sociální pracovníkem (průvodcem) a pěstounskou rodinou.

Cíle naší služby
Dítě vyrůstá v láskyplném prostředí náhradní rodiny a dobře prospívá. 
Náhradní rodiče vytvářejí pro dítě stabilní a bezpečné prostředí. 
Náhradní rodiče plní dobře svoje povinnosti v oblasti výchovy svěřeného dítěte, formou vzdělávání i sdílení zkušeností tyto svoje dovednosti zvyšují.
S odbornou podporou zvládají náhradní rodiče řešení nenadálých a těžkých situací v rodině a tak chrání zdravý vývoj svěřeného dítěte.
  • Osoby pečující (dále jen pěstouni) a osoby v evidenci (dále jen pěstouni na přechodnou dobu).
  • Děti a mládež vyrůstající v pěstounské a poručenské péči.
  • Biologičtí rodiče a příbuzní dětí v pěstounské a poručenské péči.
  • Biologické děti pěstounů a poručníků.

Zásady naší činnosti

ZÁJEM DÍTĚTE

Středem veškeré péče je samotné dítě a jeho nejlepší zájem – naplnění potřeby bezpečí a jistoty, otevřené budoucnosti, smysluplného světa, stálosti vztahů a potřeby osobní identity. Klíčový sociální pracovník (průvodce) a všichni ostatní spolupracovníci dohlíží na naplňování základních potřeb zdravého vývoje dítěte.
© 2021 Rozum a Cit, z. s. | člen