Zapsaný spolek <<

Nadační fond <<

"ROZUM nás přivede k úspěchu,
CIT k člověku.
"

 

Náhradní
rodinná péče

 
 

Zážitkové kurzy


Kontakt dítěte vyrůstajícího v NRP se svou biologickou rodinou - úvod do problematiky asistovaného kontaktu 

Kurz je akreditován (MPSV), 8 vzdělávacích hodin

Termín: 25. 5. 2017, 9 – 16,30 hod.

Lektorka: Mgr. Helena Vlčková

Místo konání: Říčany u Prahy, Na Výsluní 2271

Cena kurzu je 1870,-

Kontakt: Mgr. Lucie Policarová, policarova"zavinac"rozumacit.org, tel. 733 102 901

Zajímá Vás téma týkající se kontaktu dítěte v NRP se svou biologickou rodinou? Máte otázky ke konfliktním situacím, které nastávají při setkávání s biologickou rodinou dítěte? Chcete se naučit jim lépe porozumět? Pojďte s námi pomocí tohoto kurzu hledat cesty, jak umožnit dítěti budovat svou identitu a udržet zdravý kontakt s jeho rodinou za pomoci spolupráce pěstounské rodiny.

Kurz "Kontakt dítěte vyrůstajícího v NRP se svou biologickou rodinou" je zaměřen na problematiku různých forem kontaktu (telefonický, emailový, osobní), především pak na asistovaný kontakt mezi dítětem vyrůstajícím v náhradní rodině a členy jeho biologické rodiny. Asistovaný kontakt pojímáme jako systém, ve kterém je třeba zachovat pro všechny zúčastněné strany (především pro dítě) bezpečí a podporu. Základem je pochopení významu biologické rodiny pro dítě, a to i v případě, že není možné se se členy biologické rodiny stýkat.

Kurz je určen pracovníkům orgánu sociálně-právní ochrany dítěte a dalším odborníkům, kteří s dětmi pracují. Absolvent semináře získá informace o legislativním ukotvení problematiky kontaktů mezi dítětem vyrůstajícím v NRP a jeho biologickou rodinou, dále vědomí důležitosti tématu biologické rodiny pro dítě vyrůstající v NRP, bude se moci seznámit s formami kontaktu, s tématikou asistovaných kontaktů, pochopí role jednotlivých účastníků (dítěte, náhradního rodiče, člena biologické rodiny, asistenta, podpůrných osob).

Díky zážitkovým cvičením si bude moci účastník jednotlivé role vyzkoušet, a také si ujasnit vlastní postoj ke členům biologické rodiny dítěte.


O lektorce

Mgr. Helena Vlčková je psycholog a speciální pedagog, v organizaci Rozum a Cit, z. s. je vedoucí týmu Asistovaného kontaktu a je autorkou Metodiky pro asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou. Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na katedře psychologie edukativní a školní na Univerzitě Karlově, má dlouhodobou praxi v poradenských zařízeních, Pedagogicko-psychologické poradně a Národním ústavu pro vzdělávání. Je autorkou několika publikací věnujících se dětem předškolního a mladšího školního věku, dále spoluautorkou knihy a metodického materiálu na rozvoj emoční inteligence a autorkou standardizovaného diagnostického nástroje určeného pro předškoláky. Aktuálně se také věnuje lektorské činnosti pro odbornou veřejnost, pracovníky v NRP, pedagogy, psychology a speciální pedagogy.

Jak lépe porozumět dítěti v NRP - úvod do problematiky NRP

Výcvik je akreditován (MPSV), 16 vzdělávacích hodin 

Termín: 7. – 8. 6. 2017

Místo konání: Říčany u Prahy, Na Výsluní 2271

Lektorky: Mgr. Lucie Salačová, Mgr. Jolana Prušková

Cena kurzu je 3.450,- 

Kontakt: Mgr. Lucie Policarová, policarova"zavinac"rozumacit.org, tel. 733 102 901

Co prožívá dítě, které přichází do náhradní rodiny? Co mu běhá hlavou, co očekává, co ho může trápit? Jak podpořit dítě i rodiče? Pokud vás baví hledat odpovědi, tento kurz by mohl být dobrou volbou.

Kurz je určen všem, kteří chtějí hlouběji proniknout do problematiky náhradní rodinné péče prostřednictvím vlastního zážitku, především pracovníkům orgánů sociálně-právní ochrany dítěte a pracovníkům organizací, které se zabývají problematikou náhradní rodinné péče. Účastníci mají možnost si vyzkoušet a zažít to, co prožívají budoucí náhradní rodiče v přípravách na svou novou roli. Získáte možnost blíže se seznámit s problematikou náhradní rodinné péče, možnost hlouběji proniknout do prožívání dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče, do postojů a motivů náhradních rodičů, biologických rodičů, možnost ujištění se ve své roli jako průvodce náhradní rodiny.


O lektorkách

Mgr. Jolana Prušková – v organizaci Rozum a Cit, z.s. se věnuje terapeutické práci s náhradními rodinami, oblasti attachmentu a specifikům "patchworkových" rodin. Tři roky „doprovázela“ pěstounské rodiny v terénu. Má řadu výcviků z oblasti arteterapie, práce s tělem, neverbálních technik, systemické supervize a koučování, absolvuje výcvik v dyadické a rodinné terapii. Ráda doprovází a podporuje lidi při jejich růstu a tvorbě vlastní životní cesty. Pozornost a péče věnovaná rodině je jednou z jejích hlavních hodnot.

Mgr. Lucie Salačová – vzděláním sociální pracovnice, v organizaci Rozum a Cit, z.s. pracuje jako odborný garant, lektor, facilitátor a pracovník týmu asistovaného kontaktu dětí, které vyrůstají v NRP a setkávají se s jejich biologickou rodinou. Je také lektorkou příprav budoucích náhradních rodičů v programu PRIDE. Druhým jejím oborem je krizová intervence. Mezi další témata, která na různých místech lektoruje, patří například attachment (základní vztahová vazba), facilitační dovednosti, sociálně právní kontext krizové intervence, dítě a krize, kontakt s biologickou rodinou dítěte vyrůstajícího v náhradní rodině. Spolu se svým partnerem vychovává dva syny. Má ráda pravdivé životní příběhy a sílu a krásu, s jakou je lidé dokáží zvládat.

 

 

Jak komunikovat s dítětem - úvod do problematiky 


Kurz je akreditován (MPSV), 8 vzdělávacích hodin 

Termín: 12. 6. 2017, 9 – 17 hod. 

Místo konání: Říčany u Prahy, Na Výsluní 2271 

Lektorka: Mgr. Júlia Preclíková 

Cena kurzu je 1.870,- Kč

Kontakt: Mgr. Lucie Policarová, policarova"zavinac"rozumacit.org, tel. 733 102 901

Potřebujete zjistit názor dítěte? Chcete vědět, co mu běží hlavou, co mu dělá radost, co ho trápí? Zajímá vás, jak zapojit dítě do rozhodovacích procesů? Pojďte s námi pomocí tohoto kurzu objevovat dětský svět.

Představujeme Vám akreditovaný kurz, zaměřený na komunikaci s dítětem, především zjišťování jeho názorů a pohledu na svět.

Kurz je určen především pracovníkům orgánu sociálně-právní ochrany dítěte a dalším odborníkům, kteří s dětmi pracují. Během kurzu budete mít možnost zažít prostřednictvím vlastního zážitku hravý přístup k dítěti a pochopit způsob komunikace, který je pro děti přirozený. Naučíte se, jak za použití hry zjistit názor dítěte, jeho přání a obavy, a jak to dále zohlednit při práci s celou rodinou. Kurz vychází z metody Komunikační bedna z Velké Británie, která byla přizpůsobena podmínkám pracovníků v našem prostředí.


O lektorce

Mgr. Júlia Preclíková – v organizaci Rozum a Cit, z.s. se věnuje praktické terénní práci s dětmi a jejich pěstouny. Vystudovala psychologii a sociální práci. Dále má zkušenosti s interaktivními případovými konferencemi, na kterých je dítě hlavním účastníkem, a podílela se na vypracování metodiky těchto konferencí. Případové konference také facilituje. V roce 2015 metodicky vedla pilotní projekt „O mně se mnou“ (org. Latus pro rodinu, o.p.s.) v Plzeňském kraji, v rámci kterého byla Komunikační bedna a Interaktivní případová konference zaváděna do praxe. V současné době prochází výcvikem v Nedirektivní terapii hrou zaměřené na dítě. Komunikační bednu vnímá jako inspirující prostředek pro objevování jedinečného světa dětí.

 © Rozum a Cit