Zapsaný spolek <<

Nadační fond <<

"ROZUM nás přivede k úspěchu,
CIT k člověku.
"

 

Náhradní
rodinná péče

 
 

Vzdělávání náhradních rodin

RaCMgr. Bc. David Černík, DiS.
Vedoucí vzdělávání náhradních rodin

akcepropestouny"zavináč"rozumacit.org

tel.: +420 730 157 046

Vzdělávání pěstounů patří mezi stěžejní služby, které v rámci podpory výkonu pěstounské péče poskytujeme primárně našim klientů, tj. pěstounům, kteří s organizací Rozum a Cit, z. s. uzavřeli "Dohodu o výkonu pěstounské péče", nicméně nemalá část naší vzdělávací nabídky je otevřená i ostatním zájemcům z řad náhradních rodičů.

Jedná se o průběžné vzdělávání, povinné pro pěstouny ve všech typech péče, tedy pro zprostředkovanou pěstounskou péči dlouhodobou a na přechodnou dobu i pro pěstouny, kteří jsou blízkými osobami svěřeného dítěte (tzv. příbuzenská péče) a to v rozsahu 24 hodin v době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích.

Při sestavování vzdělávací nabídky vycházíme především z potřeb dětí svěřených do náhradní rodinné péče, s přihlédnutím ke složení našeho klientského portfolia. Jednotlivé vzdělávací programy tematicky zaměřujeme na rozvoj vybraných klíčových kompetencí pěstouna a zvyšování kvality výkonu pěstounské péče.

 

Jak je to se vzdělávacími hodinami?

Od roku 2013 náhradní rodič získává během roku 24 vzdělávacích hodin. Vzdělávací hodinou se myslí 60 minut. Nemusí být nutně plněno u organizace, kde má náhradní rodina sepsanou Dohodu o spolupráci. V ZS Rozum a Cit jsou vzdělávací hodiny rozděleny takto:

Klub pro náhradní rodiče 3 nebo 4 vzdělávací hodiny
Jednodenní seminář 6 vzdělávacích hodin
Letní pobyt 24 vzdělávacích hodin

Výhodou při účasti na akcích pořádaných ZS Rozum a Cit je cena a fakt, že témata jsou připravena podle individuálních potřeb většiny rodin v regionu. Kluby a semináře jsou pro dohodové klienty zdarma (bez stravy). Pokud máte zájem se přihlásit na akci, která je vícedenní, přispívá se na ubytování a stravu. Cena je vždy vypočítána předem, na základě vyplněné přihlášky.

Účast na seminářích a letních pobytech je otevřená i pro náhradní rodiny, které nemají sepsanou Dohodu o spolupráci se ZS Rozum a Cit, a také pro adoptivní rodiče. V tomto případě kontaktujte Davida Černíka, +420 730 157 046, cernik"zavináč"rozumacit.org.

 

Ceník 

Klienti RaC
Klub (3 nebo 4 hodiny) zdarma
Seminář (6 hodin) zdarma (bez oběda)
Víkend s nocí (18 hodin) zdarma, záloha na stravu 1000,-/rodina - stravné platí klient
Letní pobyt (24 hodin) zdarma, záloha na stravu 1000,-/rodina - stravné platí klient

 

Nedohodoví klienti, jejich partneři a děti
Klub (3 hodiny) 800,- dospělý/400,- dítě
Seminář (6 hodin) 1.600,- dospělý/800,- dítě (bez oběda)


Nabídka vzdělávacích programů pro pěstouny, r. 2018

 © Rozum a Cit