Zapsaný spolek <<

Nadační fond <<

"ROZUM nás přivede k úspěchu,
CIT k člověku.
"

 

Náhradní
rodinná péče

 


Jak můžete pomoci

InfoPanel

Volná kapacita v Doprovázení pěstounských rodin

03.04.2019 Podpořte nás Globus Lepší svět

26.03.2019 Uskutečnili jsme Projektovou konferenci...

21.03.2019 Převzetí šeku Nadace Tesco

12.11.2018 Zorganizovali jsme: Setkání neziskových organizací působících v oblasti NRP

11.11.2018 Iniciovali jsme: Vznik mezioborových týmů na Říčansku a Vlašimsku

22.09.2018 Uskutečnili jsme: Odlehčovací víkend s RaC

19.09.2018 Uskutečnili jsme: Den v Techmania science centru v Plzni

13.09.2018 Připojujeme se k:
Týdnu pěstounství Středočeského kraje


Léto 2018 Zorganizovali jsme: Čtyři letní vzdělávací pobyty

Srpen 2018 Uskutečnili jsme: Dva tábory s RaC


aktuality podrobně -->

Stalo se

Publikace

Kde nás najdete

Na Výsluní 2271
251 01 Říčany

ID datové schránky: 2ha5kr5

Asociace Dítě a Rodina

Fotogalerie

   

 

Tiskové zprávy

Tisková zpráva Asociace Dítě a Rodina k jejímu vzniku - 30. 6. 2015

Rozum a Cit je jednou ze sedmi zakládajích organizací asosiace Dítě a Rodina, která v červnu zahájila svoji činnost.

Hlavní cíle Asociace:
  • Aby každé dítě mělo někoho, s kým může navázat trvalý a bezpečný vztah. 
  • Aby dítě mohlo primárně zůstat ve své rodině.
  • Aby dítě, které nemůže vyrůstat ve své vlastní rodině, vyrůstalo v náhradní rodině.
  • Aby žádné dítě mladší sedmi let nebylo umístěno do ústavní péče.
  • Aby byl dostatek kvalitních pěstounů všech specializací.
Asocicace ke svému vzniku vydala tiskovou zprávu (ke stažení).

 

Tisková zpráva - Pěstounská péče na přechodnou dobu - 25. 2. 2015

V rámci aktuální diskuze připojujeme naši zkušenost s pěstounskou péči na přechodnou dobu. Dětem svěřeným do náhradní rodinné péče a jejich rodinám se věnujeme již od roku 2000, máme tedy mnoho profesních a lidských zkušeností.

Za velký úspěch považujeme fakt, že pěstounská péče na přechodnou dobu začala dobře fungovat. Právě institut pěstounské péče na přechodnou dobu – samotní tito pěstouni velmi napomáhají ke vzniku základní vztahové vazby nebo k léčbě poruch této vazby. Děti, které nemohou vyrůstat ve svých biologických rodinách se tak mohou vyhnout ústavní výchově, kde je velmi obtížné základní vztahovou vazbu navázat.

Celý text k dispozici zde


Nový leták Rozumu a Citu pro rok 2015

Rozum a Cit


Tisková zpráva - 5. 2. 2014

Každá strávená minuta v rodině, nikoliv v ústavu, má pro dítě obrovský význam. Přečtěte si tiskovou zprávu, která se věnuje roční zkušenosti OS Rozum a Cit s novelou o sociálně právní ochraně dětí.
Tisková zpráva ke stažení zde

Nový leták o službách OS Rozum a Cit - 11. 2. 2013

Nové sídlo a upřesnění služeb na základě novely zákona se dočtete v novém letáku na rok 2013.
Leták 2013 ke stažení zde


Tisková zpráva - Informační středisko Mikuláš, o.p.s. - 16. 2. 2012

Schválení novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí, kterou aktuálně projednává Poslanecká sněmovna ČR, umožní přesunout těžiště práce s ohroženými dětmi na pole prevence, aby děti ze svých rodin nemusely odcházet, pokud nejsou rodinou přímo ohroženy. Zároveň novela posílí náhradní rodinnou péči oproti dosud upřednostňované péči ústavní. Na potřebě tohoto trendu se shodují odborníci napříč všemi oblastmi péče o ohrožené děti a shodli se na tom také zástupci 26 neziskových organizací působících v oblasti náhradní péče o děti z celé České republiky.
Tisková zpráva ke stažení zde


Tisková zpráva o příbuzenské pěstounské péči - 10. 1. 2011

Občanské sdružení Rozum a Cit vydalo příručku „Dítě ve výchově příbuzných“. Chceme tak upozornit na toto opomíjené téma a pečujícím rodinám pomoci v jejich nelehké situaci.
Tisková zpráva ke stažení zde

Tisková zpráva o případových konferencích - 27. 5. 2010

Pracovníci sdružení společně s pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a s mnoha dalšími zainteresovanými organizacemi se v posledním roce zaměřili na podporu a využití případových konferencí, které umožňují rychlou a účinnou kooperaci všech, kteří mohou pomoci ohroženému dítěti. Cíl je jasný - zájem dítěte a co nejvhodnější řešení nastalé situace.

Tisková zpráva ke stažení zde

 

 

 

 

 © Rozum a Cit