Zapsaný spolek <<

Nadační fond <<

"ROZUM nás přivede k úspěchu,
CIT k člověku.
"

 

Náhradní
rodinná péče

 


Jak můžete pomoci

InfoPanel

Volná kapacita v Doprovázení pěstounských rodin

03.04.2019 Podpořte nás Globus Lepší svět

26.03.2019 Uskutečnili jsme Projektovou konferenci...

21.03.2019 Převzetí šeku Nadace Tesco

12.11.2018 Zorganizovali jsme: Setkání neziskových organizací působících v oblasti NRP

11.11.2018 Iniciovali jsme: Vznik mezioborových týmů na Říčansku a Vlašimsku

22.09.2018 Uskutečnili jsme: Odlehčovací víkend s RaC

19.09.2018 Uskutečnili jsme: Den v Techmania science centru v Plzni

13.09.2018 Připojujeme se k:
Týdnu pěstounství Středočeského kraje


Léto 2018 Zorganizovali jsme: Čtyři letní vzdělávací pobyty

Srpen 2018 Uskutečnili jsme: Dva tábory s RaC


aktuality podrobně -->

Stalo se

Publikace

Kde nás najdete

Na Výsluní 2271
251 01 Říčany

ID datové schránky: 2ha5kr5

Asociace Dítě a Rodina

Fotogalerie

   

 

Poslání a cíle

Naším posláním je všestranná podpora dětí vyrůstajících v náhradní rodinné péči, a to prostřednictvím podpůrných a vzdělávacích služeb náhradní rodině.

Naším hlavním cílem je:

  • zvyšovat kvalitu života dětí vyrůstajících mimo vlastní rodinu

  • provázet a podporovat rodiče při výchově přijatých dětí, a napomáhat tak ke stabilitě rodinného prostředí

  • zvyšovat kompetence náhradních rodičů v oblasti výchovy a náhradní rodinné péče

  • pomáhat rodinám při řešení obtížných situací a přispívat k prevenci selhávání náhradní rodinné péče

 

Svých cílů dosahujeme tím, že:

  • na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí doprovázíme náhradní rodiny

  • hledáme nové cesty, jak pomoci dětem vyrůstajícím mimo vlastní rodinu

  • rozvíjíme podpůrné služby pro náhradní rodiny

  • šíříme myšlenku náhradní rodinné péče

  • aktivně se podílíme na změně systému péče o děti vyrůstající mimo vlastní rodinu v ČR

 naše hodnoty

 

 

 

 © Rozum a Cit