Zapsaný spolek <<

Nadační fond <<

"ROZUM nás přivede k úspěchu,
CIT k člověku.
"

 

Náhradní
rodinná péče

 
 

Poslání a cíle

Naším posláním je všestranná podpora dětí vyrůstajících v náhradní rodinné péči, a to prostřednictvím podpůrných a vzdělávacích služeb náhradní rodině.

Naším hlavním cílem je:

  • zvyšovat kvalitu života dětí vyrůstajících mimo vlastní rodinu

  • provázet a podporovat rodiče při výchově přijatých dětí, a napomáhat tak ke stabilitě rodinného prostředí

  • zvyšovat kompetence náhradních rodičů v oblasti výchovy a náhradní rodinné péče

  • pomáhat rodinám při řešení obtížných situací a přispívat k prevenci selhávání náhradní rodinné péče

 

Svých cílů dosahujeme tím, že:

  • na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí doprovázíme náhradní rodiny

  • hledáme nové cesty, jak pomoci dětem vyrůstajícím mimo vlastní rodinu

  • rozvíjíme podpůrné služby pro náhradní rodiny

  • šíříme myšlenku náhradní rodinné péče

  • aktivně se podílíme na změně systému péče o děti vyrůstající mimo vlastní rodinu v ČR

 naše hodnoty

 

 

 

 © Rozum a Cit