Zapsaný spolek <<

Nadační fond <<

"ROZUM nás přivede k úspěchu,
CIT k člověku.
"

 

Náhradní
rodinná péče

 


Jak můžete pomoci

InfoPanel

Volná kapacita v Doprovázení pěstounských rodin

03.04.2019 Podpořte nás Globus Lepší svět

26.03.2019 Uskutečnili jsme Projektovou konferenci...

21.03.2019 Převzetí šeku Nadace Tesco

12.11.2018 Zorganizovali jsme: Setkání neziskových organizací působících v oblasti NRP

11.11.2018 Iniciovali jsme: Vznik mezioborových týmů na Říčansku a Vlašimsku

22.09.2018 Uskutečnili jsme: Odlehčovací víkend s RaC

19.09.2018 Uskutečnili jsme: Den v Techmania science centru v Plzni

13.09.2018 Připojujeme se k:
Týdnu pěstounství Středočeského kraje


Léto 2018 Zorganizovali jsme: Čtyři letní vzdělávací pobyty

Srpen 2018 Uskutečnili jsme: Dva tábory s RaC


aktuality podrobně -->

Stalo se

Publikace

Kde nás najdete

Na Výsluní 2271
251 01 Říčany

ID datové schránky: 2ha5kr5

Asociace Dítě a Rodina

Fotogalerie

   

 

Historie

Naše činnost plynule navazuje na projekty Nadačního fondu Rozum a Cit, který finančně a materiálně pomáhá náhradním rodinám již od roku 1997.

Impulsem pro vznik Rozumu a Citu byla především dlouhodobě neuspokojivá situace co do počtu dětí vyrůstajících v ústavní péči v ČR a nedostatečná nabídka podpory a služeb rodinám, které přijímají do své péče sociálně ohrožené děti. Dlouhodobou snahou organizace je tedy rozvíjet síť služeb pro náhradní rodiny v celé ČR a iniciovat systémové změny v péči o děti vyrůstající mimo vlastní rodinu.

 

Všechny služby Občanského sdružení se rozvíjely na základě vyhodnocení potřeb a poptávky náhradních rodin. Zpočátku jsme jen vytvářeli prostor pro sdílení zkušeností a naší snahou bylo dopřát náhradním rodičům možnost si odpočinout. Chtěli jsme tak ocenit jejich náročné poslání. Vypozorovali jsme, že léta péče o děti bez podpory a ocenění přinášejí rodičům ztrátu psychických i fyzických sil a staví je často do situací, se kterými si sami nevědí rady.

Aktivity jsme dále rozvíjeli směrem k poradenství a vzdělávání náhradních rodičů. Volnočasové aktivity pro děti postupně doplnily aktivity zaměřené terapeuticky. Začali jsme realizovat programy zaměřené na užší cílové skupiny, jako jsou děti odrůstající z náhradní péče, rodiny vychovávající děti jiného etnika, děti s handicapem či příbuzenské náhradní rodiny.

Kromě průběžného vzdělávání náhradních rodičů jsme postupně začali rodinám poskytovat terapii nejprve prostřednictvím externích spolupracovníků, posléze přijetím psychologů a terapeutů do týmu Občanského sdružení. Jednorázové a krátkodobé aktivity byly postupně doplněny dlouhodobou podporou a terapií.

 

Při rozvoji svých služeb klademe důraz na jejich odbornost. Kromě vzdělaného a motivovaného týmu je naší devízou léta rozvíjená spolupráce s dalšími neziskovými organizacemi zaměřujícími se na náhradní rodinnou péči a s pracovníky státní správy.

Vytváříme tak síť inspirace a dobré spolupráce, která se rozvinula až k možnosti pracovat na případových konferencích, kdy situaci klienta řešíme v týmu odborníků a sociálních pracovníků OSPOD.

Současně s vlastní prací s klienty na poli náhradní rodinné péče se snažíme ovlivňovat rozvoj systému péče o ohrožené děti i publikační činností, mediální osvětou a připomínkováním procesů systémových a legislativních. Účastníme se pravidelně řady odborných setkání a konferencí, kde často aktivně vystupujeme.

V letech 2012-2013 jsme se aktivně zapojili do novelizace zákona o sociálně-právní ochraně dětí.

Od roku 2014 jsme rozšířili službu doprovázení sepisováním dohod o výkonu pěstounské péče s náhradními rodiči. Těmto rodinám z Prahy, Středočeského a Západočeského kraje poskytujeme komplex služeb tak, jak nám to ukládá pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

 

 

 

 

 

 

 

 © Rozum a Cit