Zapsaný spolek <<

Nadační fond <<

"ROZUM nás přivede k úspěchu,
CIT k člověku.
"

 

Náhradní
rodinná péče

 
 

Facilitace

Pro klienty Rozumu a Citu

Rozum a Cit pracuje v současné době s 163 pěstounskými rodinami v rámci Dohod o výkonu pěstounské péče, a proto vycházíme vstříc především potřebám našich klientů. Pro tyto klienty projekt zajišťuje:

  • organizaci případové konference
  • facilitátora

Zpracování individuálního plánu zajišťuje OSPOD.

Nabídka facilitace navenek

Rozum a Cit zajišťuje falicitátora za cenu 2000,- / facilitace. Účtujeme cestovné.

Facilitace zajišťujeme v dojezdové vzdálenosti do 200 Km celkem - cesta tam a zpět. Podmínky spolupráce jsou upřesněny v dokumentu „Formulář podmínek realizace PK“ - který bude s každým zájemcem o tuto službu individuálně projednán.

a) stávající klienti - již znají práci RaC - povinná osobní konzultace před PK bude poskytnuta na základě dohody mezi organizátorem PK a zástupcem RaC.
Možnosti realizace: v prostorách organizátora (účtováno  bude cestovné), v prostorách RaC Říčany, telefonicky.

b) noví klienti: povinná osobní konzultace, musí být zrealizována před PK.
Možnosti realizace: v prostorách zadavatele (účtováno bude cestovné), prostory RaC. 

Ostatním zájemcům nabízíme poradenství v oblasti případových konferencí prostřednictvím osobní konzultace. Možnosti realizace: v prostorách zadavatele (účtováno bude cestovné), prostory RaC. Cena za konzultaci: 400,- / hodina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © Rozum a Cit