Zapsaný spolek <<

Nadační fond <<

"ROZUM nás přivede k úspěchu,
CIT k člověku.
"

 

Náhradní
rodinná péče

 


Jak můžete pomoci

InfoPanel

Volná kapacita v Doprovázení pěstounských rodin

03.04.2019 Podpořte nás Globus Lepší svět

26.03.2019 Uskutečnili jsme Projektovou konferenci...

21.03.2019 Převzetí šeku Nadace Tesco

12.11.2018 Zorganizovali jsme: Setkání neziskových organizací působících v oblasti NRP

11.11.2018 Iniciovali jsme: Vznik mezioborových týmů na Říčansku a Vlašimsku

22.09.2018 Uskutečnili jsme: Odlehčovací víkend s RaC

19.09.2018 Uskutečnili jsme: Den v Techmania science centru v Plzni

13.09.2018 Připojujeme se k:
Týdnu pěstounství Středočeského kraje


Léto 2018 Zorganizovali jsme: Čtyři letní vzdělávací pobyty

Srpen 2018 Uskutečnili jsme: Dva tábory s RaC


aktuality podrobně -->

Stalo se

Publikace

Kde nás najdete

Na Výsluní 2271
251 01 Říčany

ID datové schránky: 2ha5kr5

Asociace Dítě a Rodina

Fotogalerie

   

 

Facilitace

Pro klienty Rozumu a Citu

Rozum a Cit pracuje v současné době s 163 pěstounskými rodinami v rámci Dohod o výkonu pěstounské péče, a proto vycházíme vstříc především potřebám našich klientů. Pro tyto klienty projekt zajišťuje:

  • organizaci případové konference
  • facilitátora

Zpracování individuálního plánu zajišťuje OSPOD.

Nabídka facilitace navenek

Rozum a Cit zajišťuje falicitátora za cenu 2000,- / facilitace. Účtujeme cestovné.

Facilitace zajišťujeme v dojezdové vzdálenosti do 200 Km celkem - cesta tam a zpět. Podmínky spolupráce jsou upřesněny v dokumentu „Formulář podmínek realizace PK“ - který bude s každým zájemcem o tuto službu individuálně projednán.

a) stávající klienti - již znají práci RaC - povinná osobní konzultace před PK bude poskytnuta na základě dohody mezi organizátorem PK a zástupcem RaC.
Možnosti realizace: v prostorách organizátora (účtováno  bude cestovné), v prostorách RaC Říčany, telefonicky.

b) noví klienti: povinná osobní konzultace, musí být zrealizována před PK.
Možnosti realizace: v prostorách zadavatele (účtováno bude cestovné), prostory RaC. 

Ostatním zájemcům nabízíme poradenství v oblasti případových konferencí prostřednictvím osobní konzultace. Možnosti realizace: v prostorách zadavatele (účtováno bude cestovné), prostory RaC. Cena za konzultaci: 400,- / hodina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © Rozum a Cit