Zapsaný spolek <<

Nadační fond <<

"ROZUM nás přivede k úspěchu,
CIT k člověku.
"

 

Náhradní
rodinná péče

 
 

Doprovázení

RaCAlice Kunešová
Vedoucí služeb Doprovázení

doprovazeni"zavináč"rozumacit.org

tel.: +420 730 157 041

Služba Doprovázení je poskytována všem pěstounským rodinám, které s námi uzavřou Dohodu o výkonu pěstounské péče.

Dne 4. 2. 2013 Krajský úřad Středočeského kraje udělil Občanskému sdružení Rozum a Cit pověření k výkonu sociálně-právní ochrany v tomto rozsahu:

 • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče (ve smyslu § 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů).
 • Poskytování výchovné a poradenské péče při výkonu pěstounské péče osobě pečující, s níž uzavřelo dohodu o výkonu pěstounské péče (ve smyslu § 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů), a sledování výkonu pěstounské péče této osoby.

Posláním služby Doprovázení je poskytování komplexní podpory pěstounským rodinám tak, aby pěstouni měli podmínky pro zvyšování kvality péče o jim svěřené děti, a zároveň aby děti měly v náhradní rodině podmínky pro svůj nejlepší vývoj. Nejvyšším hlediskem pro poskytování podpory je blaho, prospěch a zájem dítěte. Podporu pěstounských rodin realizujeme vytvořením bezpečného, důvěryhodného vztahu v rámci dlouhodobé spolupráce mezi jedním průvodcem a pěstounskou rodinou.

Poskytujeme pěstounům všechny služby, které ukládá zákon, tedy doprovázení, vzdělávání, respitní a odlehčující službu (viz příslušné sekce), kromě toho mají klienti možnost využít nadstandardních služeb, jako je například terapie, asistovaný kontakt dětí s jejich biologickými rodiči, letní pobyty pro celé rodiny atd.

Dohoda Rozum a Cit

*Tento model neplatí pro všechna pracoviště 
OSPOD, ale je v současné době převažující

Nabídka služeb Rozumu a Citu v kostce

 • Všechny služby „pod jednou střechou“
 • Možnost využít služeb Poradenského centra Rozum a Cit, jako je terapie, diagnostika dítěte, asistovaný kontakt dětí s rodiči, arteterapeutická skupina pro děti umístěné do náhradních rodin, skupina prarodičů  - pěstounů (a dalších příbuzných – pěstounů)
 • Možnost využít letních pobytů, tábora pro děti, výletů, klubů, vzdělávání ve vlastním regionu


Jak pracuje průvodce rodiny

 • Dochází do rodiny minimálně jednou za dva měsíce, hovoří s pěstouny a s dítětem, kromě toho je k dispozici na telefonu v případě akutně vyvstalého problému
 • Řeší s rodinou aktuální problémy, případně doporučí rodině určitou specializovanou službu
 • Spolupracuje s OSPOD, zasílá zprávy OSPOD o průběhu spolupráce jednou za 6 měsíců (tato zpráva je klientovi k dispozici)
 • Pomáhá pěstounům naplňovat povinný plán jejich vzdělávání
 • Má podpůrnou roli pro rodinu, bere klienty jako partnery a jako osoby nejvíce kompetentní k řešení svých potíží
 • Dohlíží na sociálně právní ochranu dětí v rodině

Pracujeme v Praze, Středočeském kraji a Plzni. V sekci Regiony se dozvíte více. 

 © Rozum a Cit