Zapsaný spolek <<

Nadační fond <<

"ROZUM nás přivede k úspěchu,
CIT k člověku.
"

 

Náhradní
rodinná péče

 


Jak můžete pomoci

InfoPanel

Volná kapacita v Doprovázení pěstounských rodin

03.04.2019 Podpořte nás Globus Lepší svět

26.03.2019 Uskutečnili jsme Projektovou konferenci...

21.03.2019 Převzetí šeku Nadace Tesco

12.11.2018 Zorganizovali jsme: Setkání neziskových organizací působících v oblasti NRP

11.11.2018 Iniciovali jsme: Vznik mezioborových týmů na Říčansku a Vlašimsku

22.09.2018 Uskutečnili jsme: Odlehčovací víkend s RaC

19.09.2018 Uskutečnili jsme: Den v Techmania science centru v Plzni

13.09.2018 Připojujeme se k:
Týdnu pěstounství Středočeského kraje


Léto 2018 Zorganizovali jsme: Čtyři letní vzdělávací pobyty

Srpen 2018 Uskutečnili jsme: Dva tábory s RaC


aktuality podrobně -->

Stalo se

Publikace

Kde nás najdete

Na Výsluní 2271
251 01 Říčany

ID datové schránky: 2ha5kr5

Asociace Dítě a Rodina

Fotogalerie

   

   

AKTUALITY


Volná kapacita v Doprovázení

Máme volnou kapacitu pro doprovázení pěstounských rodin v Plzni, Praze i Středočeském kraji. Zájemci mohou kontaktovat vedoucí Doprovázení Alici Kunešovou mailem na doprovazeni@rozumacit.org nebo telefonicky nna čísle: +420 730 157 041.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Týden pěstounství, 2019

Ve dnech 10. 6. – 14. 6.2019 se uskuteční Týden pěstounství Středočeského kraje. Tento týden je realizován v rámci projektu MPSV: „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně právní ochrany dětí“, a to ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje.

Jde o druhý ročník akce, na které participuje Krajský úřad, oddělení sociálně právní ochrany dětí jednotlivých městských úřadů, příspěvkové organizace kraje a neziskové organizace. I v letošním roce se v rámci tohoto týdne můžeme těšit na dny otevřených dveří na OSPOD a v organizacích zabývajících se náhradní rodinnou péčí v kraji, promítání filmů s tématikou pěstounské péče, besedy, přednášky, tematická odpoledne zaměřená na pěstounskou péči. Na řadě pořádajících míst se podařilo vytvořit program s možností rozhovorů o pěstounské péči se samotnými pěstouny.

Cílem celé akce je rozšířit povědomí o pěstounské péči a jejích možnostech, poskytnutí informací pro zájemce o pěstounskou péči a rovněž ocenění pěstounů za jejich důležitou a náročnou práci.

 

Přijďte v úterý 11. června 2019 od 13:00 do 17:00 do naší organizace Rozum a Cit, z. s., Čestmírova 363/1, Praha 4.

Co vás čeká?

  • Film s tématem pěstounské péče z cyklu „Rodiče napořád“ (v 14:00 a 16:00),
  • Setkání s pěstouny, které doprovázíme (v 15:00),
  • Prezentace naší činnosti a seznámení s pracovníky organizace,
  • Dílničky pro děti (výroba zvonkohry), drobné občerstvení...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09. 05. 2019
Děkujeme za podporu v projektu "Globus Lepší svět"

3. místo pro Rozum a Cit, z. s. | více zde: Letní pobyty pro děti z pěstounských rodin

Lepší svět, projekt Globus


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26. 03. 2019
Uskutečnili jsme projektovou konferenci...

Rozum a Cit, z. s. realizoval od září 2017 dva projekty podpořené Nadací Sirius.

První z nich pod názvem Znalost podporuje kvalitu, se zaměřoval na zkvalitnění a zefektivnění systému spolupráce s pěstounskými rodinami a systému jejich podpory a pomoci především v rámci doprovázení, a to vytvořením funkčního modelu spolupráce mezi jednotlivými složkami odborné pomoci. Základní myšlenkou byla multidisciplinární spolupráce za účasti zástupců krajského úřadu, pracovníků OSPOD, Policie, neziskových organizací, příspěvkových organizací kraje, učitelů, výchovných poradců atd. Projekt směřoval k jasnému vymezení role jednotlivých účastníků a zároveň je vedl k pochopení základních principů práce s dětmi umístěných do pěstounských rodin.

Druhým prezentovaným projektem je Kompetenční model pracovníka Doprovázení. Ten si kladl za cíl jasně definovat kompetenční požadavky na pracovníky doprovázení a sjednotit procesy rozvoje požadovaných kompetencí, tzn. vytvořit komplexní nástroj, který se uplatní jak ve fázi náboru nových pracovníků při stanovování vstupních kvalifikačních požadavků, tak především v následném procesu jejich systémového profesního a osobnostního rozvoje. Projekt přináší výstupy ve formě strukturovaného kompetenčního modelu, on-line aplikace pro vyhodnocování úrovně zvládnutí jednotlivých kompetencí, specializovaného 5modulového vzdělávacího programu a metodiku pro implementaci celého systému do praxe.

Projektová konference


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21. 03. 2019
Děkujme Nadaci Tesco

Převzetí šeku v Tesco Říčany

Věcné dary od Tesco Říčany

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20. 01. 2019
Podpořte Rozum a Cit, z. s. v prodejnách Tesco

Zapojili jsme se do 5. ročníku programu společnosti Tesco a Nadačního fondu Tesco "Vy rozhodujete, my pomáháme" s projektem "NÁHRADNÍ RODIČE - PĚSTOUNI SI ZASLOUŽÍ TU NEKVALITNĚJŠÍ PODPORU". Tento náš projekt byl vybrán z celkových 536 žádostí mezi 3 nejlepší projekty v kategorii! 

Díky Vaší podpoře - vhozením žetonu k našemu projektu v prodejnách Tesco v Čerčanech, Dolních Břežanech, Sulicích Želivci a Říčanech, dokážeme námi doprovázeným rodinám zajistit ještě kvalitnější a kvalifikovanější vzdělávání, které je pro ně významnou podporou v péči o svěřené děti.  

Podpořit nás můžete od 21. 1. 2019 do 17. 02. 2019.

Moc děkujeme!

Více informaci na: https://itesco.cz/pomahame/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. 11. 2018
Zorganizovali jsme setkání neziskových organizací působících v oblasti NRP

V pondělí 12.11. jsme se setkali se zástupci neziskových organizací, abychom diskutovali témata podpůrných služeb v doprovázených rodinách a pěstounské péče na přechodnou dobu. Se zástupci pěti doprovodných organizací, Asociace Dítě a Rodina a Nadace J&T jsme sdíleli dobrou praxi i aktuální překážky v oblastech asistovaného kontaktu s biologickou rodinou, terapeutické podpory náhradních rodin či možností podpory dětí na hranici dospělosti. U přechodné pěstounské péče jsme diskutovali možnosti specializace pěstounů, např. na péči o starší děti, a cesty, a jak tyto pěstouny dobře podpořit. Zajímavým tématem byla praxe doprovázení pěstounských rodin dvojicí pracovníků.

Velice děkujeme hotelu Absolutum za poskytnutí prostor a občerstvení.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. 11. 2018

Rozum a Cit, z. s. inicioval vznik mezioborových týmů na Říčansku
a Vlašimsku

V regionech Říčanska a Vlašimska vnikly mezioborové týmy, které se zaměřují na nastavení spolupráce v oblasti náhradní rodinné péče a hledání možností podpory především pěstounských rodin v daném regionu. Členy týmů jsou vedle odborných pracovníků naší organizace také odborníci z řad pracovníků orgánů sociálně právní ochrany dětí, sociálních služeb zaměřených na podporu rodiny, zástupci mateřských škol, pedagogové a výchovní poradci základních škol i zástupci státní a městské policie.

V rámci jednotlivých týmů jsou řešeny kazuistiky náhradních rodin z daného regionu a společně jsou hledány možnosti vhodné podpory, kterou může daný region nabídnout. Cílem je vytvořit podpůrnou síť, která bude náhradní rodině místně dostupná.

Mezioborové týmy vznikly v rámci projektu „Znalost podporuje kvalitu“, který je realizován za podpory Nadace Sirius.

Cílem projektu je zkvalitnit a zefektivnit systém spolupráce s pěstounskými rodinami a systém jejich podpory a pomoci především v rámci doprovázení, a to vytvořením funkčního modelu spolupráce mezi jednotlivými složkami odborné pomoci. V rámci mezioborového týmu chceme nastavit model funkční a koordinované spolupráce s ohledem na individuální přístup k dětem umístěným v náhradních rodinách a náhradním rodinám jako celku.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22. 09. 2018

Odlehčovací víkend s RaC

V sobotu 22. 9. jsme se s dětmi sešli na pobočce v Benešově a v dopoledních hodinách jsme vyrazili autobusem do Vlašimi. Po příjezdu jsme si došli na společný oběd do restaurace Na Mlíkárně. Po obědě jsme s dětmi vyrazili do plaveckého bazénu, kam nám Luděk Jeništa zařídil volné vstupy. Za to moc děkujeme, děti si to užily a my samozřejmě také. Po koupání jsme vyrazili ještě do parku na hřiště. Po návratu jsme si společně uvařili k večeři špagety, poté jsme si promítali film “Já padouch 3“. Druhý den jsme ráno zahájili rozcvičkou. Po snídani jsme šli hrát kuželky do kuželovny, kde jsme měli k dispozici dvě dráhy. Na oběd jsme tentokrát zašli do Café restaurant Zelený strom. Po obědě jsme s dětmi hráli hry a poté se rozloučili pokřikem: HEJ HEJ HEJ BYLO TO TU NEJ, TAK SE USMÍVEJ. Celý víkend se nám velice líbil, těšíme se na další akce!

Více na našem Facebooku: https://www.facebook.com/pg/rozumacit/posts/?ref=page_internal

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19. 09. 2018

Den v Techmania science centru v Plzni

V rámci akce Den bez bariér, kterou pořádala Techmania science center v Plzni, jsme se zúčastnili programu, který byl připraven pro děti i dospělé. Viděli jsme film o mamutech ve 3D, prohlédli jsme si Planetárium, poté shlédli show s tekutým dusíkem, kterého jsme se i aktivně účastnili (měli jsme možnost vystoupit v rámci show, „sáhnout“ si na tekutý dusík, mohli jsme asistovat edutainerovi, který prováděl různé experimenty). Poté jsme si mohli projít všechny expozice a vyzkoušet si např. obří JO-JO, útěk z potápějící se lodi, rýžovali jsme zlato, obsluhovali jsme mini-bagr atd. Děti byly nadšené, nikdo se nenudil, každý si našel něco, co ho zajímá. Také jsme se naučili něco nového zábavnou formou.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. 09. 2018

Týden pěstounství Středočeského kraje

Rozum a Cit, z.s zve na den otevřených dveří pobočky v Kutné Hoře

Dne 14. 9. 2018 v čase od 10:00 – 15:00 hodin je naše kutnohorská pobočka, která sídlí na adrese Česká 235, Kutná Hora, otevřena veřejnosti. Při návštěvě pobočky budete mít možnost shlédnout prostory, kde probíhají aktivity pro doprovázené pěstounské rodiny, včetně terapeutických prostor. Na vaše dotazy budou připraveny odpovídat průvodkyně doprovázející pěstounské rodiny a ředitelka organizace.

Od 14:00 do 15:00 hodin je plánována diskuze na téma pěstounská péče, kde se můžete dozvědět informace o tom, jak se stát náhradními rodiči, s čím se naši pěstouni při péči o svěřené děti setkávají, co jim to přináší a jakou roli v to hraje doprovázející organizace.

Dnem otevřených dveří pobočky v Kutné Hoře se Rozum a Cit, z. s. připojil k Týdnu pěstounství Středočeského kraje, který probíhá ve dnech 10. 9. – 14. 9.2018 v celém Středočeském kraji. 

Hlavním cílem Týdne pěstounství Středočeského kraje je přiblížit veřejnosti problematiku pěstounské péče, případně náhradní rodinné péče jako takové. Týden pěstounství je realizován v rámci projektu MPSV „Systémový rozvoj a podpora nástrojů SPOD“ za účasti Krajského úřadu Středočeského kraje, úřadů některých obcí a neziskových organizací působících ve Středočeském kraji.

Týden pěstounství


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tábory s RaC

Na 1. turnuse naší výpravy na ostrov RAKSAGADAM se vypravilo 15 průzkumníků, kteří se celý týden pokoušeli zachránit zvířata, která byla na ostrově uvězněna a nemohla se dostat domu. Průzkumníci museli zdolávat jednotlivé překážky v podobě táborových her. Průzkumníci se potkali s klokanem, který je provázel po celý tábor. Také zachraňovali kuře a pomáhali jeho kamarádům. Průzkumníkům pomohla najít jeden z částí mapy moudrá sova. Dále se setkali s gepardem a želvami, předposlední den je o pomoc poprosilo prasátko. Průzkumníci dostávali za jednotlivé etapy části mapy, které museli dát dohromady. Poslední den pomohli všem zvířátkům se dostat do jejich domovů a vše se dostalo do normálu a z tajuplného ostrova se stal Madagaskar. Děti i dospělý si tábor užili a již se těší na další podobné výpravy.

https://youtu.be/OZIt005Lko4

Na 2. turnuse naší výpravy na ostrov RAKSAGADAM se vypravilo 16 průzkumníků, kteří se celý týden pokoušeli zachránit zvířata, která byla na ostrově uvězněna a nemohla se dostat domu. Průzkumníci museli zdolávat jednotlivé překážky v podobě táborových her. Děti musely spolupracovat a zažívaly společná dobrodružství. Průzkumníci dostávali za jednotlivé etapy části mapy, které museli dát dohromady. Poslední den pomohli všem zvířátkům, která se jim podařilo dostat do jejich domovů a vše se dostalo do normálu a z tajuplného ostrova se stal Madagaskar. Děti i dospělý si tábor užili a již se těší na další podobné výpravy.

https://www.youtube.com/watch?v=3oznsYaNBL0&feature=youtu.be

Více na našem Facebooku: https://www.facebook.com/pg/rozumacit/posts/?ref=page_internal

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19. 07. 2018

Asociace Dítě a Rodina, z. s. | Otevřený dopis vládě - petice:

Žádost o legislatvní změny, které zamezí umisťování nejmenších dětí do ústavní péče


Čtěte víc v přiloženém souboru:Otevřený dopis vládě
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29. 06. 2018

Vydali jsme Výroční zprávu za rok 2017 | Stahujte zde: Výroční zpráva 2017
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25. 06. 2018

proběhl vzdělávací klub pěstounů plzeňské pobočky Rozumu a Citu, z. s. v zapůjčených prostorách Centra volného času Skupovka v Plzni na Borech. Klub byl zaměřen na muzikoterapii, nesl název Relaxace s hudbou. Lektor a terapeut Zdeněk Drahoš v průběhu programu zmínil teoretické informace o metodě muzikoterapie, vysvětlil její přínosy a možné využití v rámci práce s dětmi žijícími v pěstounských rodinách. Účastníci si vyzkoušeli hru na mnoho různých hudebních nástrojů a měli možnost porozumět tomu, jak muzikoterapie probíhá. Pěstouni byli s klubem a nezvyklými prostorami spokojeni a pracovníci plzeňské pobočky RaC jsou rádi za možnost navázání nové spolupráce s Centrem volného času Skupovka.

Muzikoterapie, Skupovka


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05. 06. 2018

O prvním červnovém víkendu proběhla odlehčovací akce s našimi devíti dětmi z pěstounských rodin v říčanské Hájovně ve Světicích. A přesně o týden později se další skupinka našich dětí zůčastnila odlehčovacího víkendu na Benešovsku a Vlašimsku.

Více čtěte na našem Facebooku: https://www.facebook.com/rozumacit/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23. 04. 2018

Neformální setkání neziskových organizací zabývajících se podporou náhradních rodin

Rozum a Cit, z. s. uskutečnil 23. dubna 2018 v Hotelu Absolutum již tradiční neformální setkání neziskových organizací zabývajících se podporou náhradních rodin. Hlavními tématy setkání byly krizové situace v doprovázených pěstounských rodinách a jejich řešení a mezioborová spolupráce v regionech v oblasti náhradní rodinné péče. Část společné diskuze byla také věnována problematice ochrany osobních údajů v návaznosti na GDPR.

Zájem o možnost sdílet své zkušenosti a navázání vzájemné spolupráce ukazuje každoročně se zvyšující počet účastníků tohoto setkání. V letošním roce se setkání zúčastnilo 28 odborníků z různých koutů České republiky, nejen z organizací doprovázejících pěstounské rodiny, ale z organizací, které se zabývají širší podporou náhradních rodin, např. Nadace J&T, Centra podpory, o.p.s.

Věříme, že i díky těmto setkáním se nám podaří lépe spolupracovat a hledat tak co nejlepší řešení pro konkrétní dítě a jeho rodinu, dotýkat se systémových řešení a podívat se na svou vlastní práci z různých úhlů pohledu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. 03. 2018

Asociace Dítě a Rodina, z. s. spustila připravovanou petici "Děti patří do rodin, ne do ústavů".

Více na:https://www.petice-kojeneckyustav.cz/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. 01. 2018

Výzva vládě České republiky k jejímu programovému prohlášení v oblasti péče o ohrožené děti

Asociace Dítě a Rodina vyzývá vládu, aby do svého programového prohlášení včlenila svůj slib z volebního programu, že bude „pracovat na tom, aby u nás, jako v jedné z posledních zemí v EU, děti postupně vůbec nemusely být umisťovány do kojeneckých ústavů".

Čtěte víc v přiloženém souboru:
Dítě a rodina - Výzva k programovému prohlášení Vlády

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © Rozum a Cit