Zapsaný spolek <<

Nadační fond <<

"ROZUM nás přivede k úspěchu,
CIT k člověku.
"

 

Náhradní
rodinná péče

 
   

InfoPanelHledáme posily do týmu. Vypisujeme výběrové řízení na pozice:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. 07. 2018

Asociace Dítě a Rodina, z. s. | Otevřený dopis vládě - petice:

Žádost o legislatvní změny, které zamezí umisťování nejmenších dětí do ústavní péče


Čtěte víc v přiloženém souboru:Otevřený dopis vládě

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29. 06. 2018

Vydali jsme Výroční zprávu za rok 2017 | Stahujte zde: Výroční zpráva 2017

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25. 06. 2018

proběhl vzdělávací klub pěstounů plzeňské pobočky Rozumu a Citu, z. s. v zapůjčených prostorách Centra volného času Skupovka v Plzni na Borech. Klub byl zaměřen na muzikoterapii, nesl název Relaxace s hudbou. Lektor a terapeut Zdeněk Drahoš v průběhu programu zmínil teoretické informace o metodě muzikoterapie, vysvětlil její přínosy a možné využití v rámci práce s dětmi žijícími v pěstounských rodinách. Účastníci si vyzkoušeli hru na mnoho různých hudebních nástrojů a měli možnost porozumět tomu, jak muzikoterapie probíhá. Pěstouni byli s klubem a nezvyklými prostorami spokojeni a pracovníci plzeňské pobočky RaC jsou rádi za možnost navázání nové spolupráce s Centrem volného času Skupovka.

Muzikoterapie, Skupovka


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05. 06. 2018

O prvním červnovém víkendu proběhla odlehčovací akce s našimi devíti dětmi z pěstounských rodin v říčanské Hájovně ve Světicích. A přesně o týden později se další skupinka našich dětí zůčastnila odlehčovacího víkendu na Benešovsku a Vlašimsku.

Více čtěte na našem Facebooku: https://www.facebook.com/rozumacit/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23. 04. 2018

Neformální setkání neziskových organizací zabývajících se podporou náhradních rodin

Rozum a Cit, z. s. uskutečnil 23. dubna 2018 v Hotelu Absolutum již tradiční neformální setkání neziskových organizací zabývajících se podporou náhradních rodin. Hlavními tématy setkání byly krizové situace v doprovázených pěstounských rodinách a jejich řešení a mezioborová spolupráce v regionech v oblasti náhradní rodinné péče. Část společné diskuze byla také věnována problematice ochrany osobních údajů v návaznosti na GDPR.

Zájem o možnost sdílet své zkušenosti a navázání vzájemné spolupráce ukazuje každoročně se zvyšující počet účastníků tohoto setkání. V letošním roce se setkání zúčastnilo 28 odborníků z různých koutů České republiky, nejen z organizací doprovázejících pěstounské rodiny, ale z organizací, které se zabývají širší podporou náhradních rodin, např. Nadace J&T, Centra podpory, o.p.s.

Věříme, že i díky těmto setkáním se nám podaří lépe spolupracovat a hledat tak co nejlepší řešení pro konkrétní dítě a jeho rodinu, dotýkat se systémových řešení a podívat se na svou vlastní práci z různých úhlů pohledu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20. 03. 2018

Asociace Dítě a Rodina, z. s. spustila připravovanou petici "Děti patří do rodin, ne do ústavů".

Více na:https://www.petice-kojeneckyustav.cz/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. 01. 2018

Výzva vládě České republiky k jejímu programovému prohlášení v oblasti péče o ohrožené děti

Asociace Dítě a Rodina vyzývá vládu, aby do svého programového prohlášení včlenila svůj slib z volebního programu, že bude „pracovat na tom, aby u nás, jako v jedné z posledních zemí v EU, děti postupně vůbec nemusely být umisťovány do kojeneckých ústavů".

Čtěte víc v přiloženém souboru:
Dítě a rodina - Výzva k programovému prohlášení Vlády

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © Rozum a Cit