Zapsaný spolek <<

Nadační fond <<

"ROZUM nás přivede k úspěchu,
CIT k člověku.
"

 

Náhradní
rodinná péče

 

Aktuality

22. 11. 2018
Převzetí šeku od firmy LK SERVIS/GERnétic

31. 10. 2018
Charitativní aukce archivních vín

06. 10. 2018
TPA pro Nadační fond Rozum a Cit

05. 10. 2018
Pomoc pro Dominika

31. 05. 2018
Děkujeme ČSOB!

25. 05. 2018
Informace o zpracování a ochraně osobních údajů dle GDPR – Nadačního fondu Rozum a Cit

10. 04. 2018
ABY KRÁSA DUŠE MOHLA ROZKVÉST
GERnétic podporuje vzdělání dětí

6.4.2018 Děkovný dopis

29.3.2017 Sluníčkový den

29.3.2017 Poděkování

18.12.2017 Vánoční setkání na parníku

27.10.2017 Setkání pěstounských rodin v Moravském krasu

5.10.2017 Naše české ruce, galavečer

2.10.2017 Kniha Zuzany Maléřové

9.9. Radost z houslí

31.8. Letní tábor s angličtinou

18.9. Napsali nám

11.9. Nezapomenutelné zážitky z anglického tábora

23.6. Na zahradní slavnosti ve škole Duhovka prodávaly děti školní časopis na kterém vybraly 2 879 Kč a škola doplatila 2 121 Kč. Tento dar umožní Patrikovi odjet na letní tábor pro handicapované děti. Srdečně děkujeme!

22.6. Červnové pečení v ČSOB na Radlické vyneslo 17 tisíc korun! Děkujeme!

12.6. Děti s pěstouny na výletě Prahou

25.4. Velikonoční dílna pro děti v Moneta Money bank

4.4. Zapojili jsme se do kampaně Dobrý start - z rodiny doletí dál

4.4. Sluníčkový den letos proběhne 25. a 26. dubna

24.2.2017
Poděkování NF rozum a cit za pomoc pěstounským rodinám a jejich dětem od pěstounky Vladimíry Gubaničové.

3.2.2017
Jak dopadla básnická soutěž? Rozhodně neváhejte a čtěte.


Opět je možnost žádat o příspěvky od NF Rozum a Cit.

další aktuality -->

Sluníčkový den

Nadační aktivity

Kde nás najdete

Na Výsluní 2271
251 01 Říčany
Tel: 323 631 205

Fotogalerie

 

O nás

ZK  

Nadační fond Rozum a Cit založili manželé Málikovi v roce 1996 jako nestátní neziskovou organizaci, jejímž posláním je všestranná pomoc náhradním rodinám, které vychovávají opuštěné děti, s cílem umožnit jim vyrůstat v přirozeném, bezpečném a podnětném prostředí.

Při své činnosti Nadační fond důsledně dbá na naplňování zásady osobní účasti, konkrétní pomoci a empatického přístupu ke každému projektu.

V praxi to znamená, že Nadační fond vyřizuje žádosti od náhradních rodin a sociálních pracovníků, ale je také často ve spolupráci s odbornými organizacemi a řeší případy, kdy je třeba opuštěným dětem nebo náhradním rodinám neprodleně pomoci v těžké životní situaci.

Souběžně s tím však nepřestává podporovat ty rodiny, kterým v minulosti již vypomohl, ale jejichž složitá situace trvá.

Klientům Nadační fond pomáhá také materiálně.

Nadační fond navázal úzké kontakty s řadou neziskových organizací, úřadů a institucí. Mezi nejbližší partnery Fondu celá léta patří pražské Středisko náhradní rodinné péče.  
Jeho zaměstnanci jsou vždy vstřícní, a tak s nimi můžeme konzultovat odborné záležitosti.

Velmi dobrou spolupráci Nadační fond během dlouholeté praxe navázal také s řadou odborů sociálních věcí při městských a krajských úřadech po celé ČR, do jejichž kompetence problematika náhradní rodinné péče patří.

Velmi úzká a provázaná je odborná spolupráce s Občanským sdružením Rozum a Cit, které nabízí náhradním rodinám prostřednictvím svých služeb podporu, která vede
k porozumění chování a potřeb dětí a k získávání praktických informací o tom, jak řešit jednotlivé problémy spojené s výchovou.

Společným cílem obou organizací je též snaha o vytváření vhodných podmínek
pro výkon náhradní rodinné péče v České republice. Společně šíříme myšlenku náhradního rodičovství a ovlivňujeme rozvoj systému péče o ohrožené děti mediální osvětou,  publikační činností a připomínkováním systémových a legislativních procesů v této oblasti. 

Naplňujeme tak myšlenky profesora Matějčka, který říká:

Je důležité umožnit dítěti vyrůstat v prostředí:

  • ve kterém se cítí bezpečně
  • ve kterém se orientuje a které mu dodává spolehlivé citové vazby,
  • které umožňuje uspokojovat základní psychické potřeby a harmonicky rozvíjet jeho osobnost,
  • které je stimulující, oceňující a přijímající jeho individualitu,
  • a které dává možnost rozvinout potřebu otevřené budoucnosti.

(Matějček, Z.; Langmeier, J.: Psychická deprivace v dětství. 1974)

 

Ve spolupráci s firmami, které nás průběžně oslovují, připravujeme pro náhradní rodiny během celého roku zajímavé zážitky na akcích v různých regionech ČR.   

Zakladatelům Nadačního fondu manželům Málikovým a všem jeho zaměstnancům
se za několikaleté období podařilo dát jasný smysl a směr projektům na pomoc a podporu náhradním rodinám. Přehled darů na konkrétní projekty za jednotlivé roky do konkrétních rodin najdete v sekci Přehled darů.

Dnes jsme již důvěryhodnou organizací na poli náhradní rodinné péče.
Děkujeme Vám všem, kteří jste se na této cestě pomoci a podpory s námi podíleli a zachováte nám do dalšího období přízeň.

 

 
© Rozum a Cit